JaunumiUzņēmēji novērtē eZīmoga iespējas

Uzņēmēji novērtē eZīmoga iespējas

Vita Apse | LVRTC ePakalpojumu daļas Klientu vadītāja

Kādos gadījumos izmanto eZīmogu?

Viens no lielākajiem ieguvumiem, izmantojot eZīmogu, ir datu drošība. Elektroniski apzīmogojot dokumentu, dokumentu saturs ir pasargāts ar precīzu, fiksētu zīmogošanas laiku, tos nevar labot vai viltot, piemēram, mainīt informāciju rēķinā, finanšu darījumos, izejošajā korespondencē, iekšējā dokumentācijā un citos datos.

Šis jautājums būtu jāskata no divām pusēm – organizācijas vajadzībām nodrošināt biznesa procesu un darījumu tiesisko noteiktību, kā arī datu aizsardzību. Otra puse ir organizācijas klientu un partneru vajadzība saņemt dažādus pakalpojumus, piemēram, izziņas, kvītis.

Pirmajā gadījumā ir situācijas, kad organizācijai nepieciešams nodrošināt dokumenta nemainīgumu. Piemēram, kāda organizācija regulāri paraksta līgumus ar partneriem vai klientiem. Nosūtot līgumu partnerim parakstīšanai, ir svarīgi gūt pārliecību, ka partneris pirms parakstīšanas neizmanīs līguma nosacījumus. Būtu ļoti apgrūtinoši ik reizi, saņemot no partnera parakstītu līgumu, pirms tā parakstīšanas pārbaudīt, vai nav veiktas kādas nelabvēlīgas izmaiņas. Ja organizācija izmanto eZīmogu, nosūtot partnerim dokumentu parakstīšanai, organizācija to apzīmogo un ir droša, ka saņemtais dokuments nav izmainīts. Tāpat eZīmogs var noderēt, ja organizācija digitalizē savu papīra formāta arhīvu. Dokumentus var ieskenēt un apzīmogot.  

Nedrīkst aizmirst, ka eZīmogs neaizstāj uzņēmuma vai iestādes pārstāvja parakstu situācijās, kad tas nepieciešams, tomēr aicinu vienmēr izvērtēt, vai šajā situācijā vajag parakstu vai pietiek ar zīmogu. 

Gadījumos, kad organizācijas klientiem nepieciešami kādi dokumenti no organizācijas, visbiežāk klientam nav nepieciešams konkrēta organizācijas darbinieka paraksts, bet gan neapstrīdams un trešajām pusēm derīgs apliecinājums par dokumenta autentiskumu. Piemēram, saņemot maksājuma apliecinājumu bankā, klientam visticamāk nav svarīgi, kurš bankas darbinieks to paraksta, jo svarīgs ir tikai dokumenta autentiskums. Arī, piemēram, analīžu rezultātu nosūtīšanai var izmantot eZīmogu neatkarīgi no tā, kurš laborants veicis analīzes, saņēmējam ir svarīgs rezultātu autentiskums.  

Kā izskatās eZīmogs

Dokumentam pievienots organizācijas eZīmogs apliecina šī dokumenta satura nemainīgumu  un piederību organizācijai (izcelsmi), kā arī norāda precīzu eZīmoga pievienošanas laiku. Elektroniskā dokumentā tas atainosies gluži kā personas paraksts, tomēr vārda un uzvārda vietā būs juridiskas personas dati.  

Pašlaik LVRTC nodrošina divu veidu eZīmogus – viens paredzēts ievietošanai drošā šifrēšanas iekārtā, otrs pieejams viedkartē. Lai nodrošinātu iespēju organizācijām izmantot eZīmogošanas iespējas savos risinājumos, piemēram, ieviešot parakstīšanu un eZīmogošanu organizācijas dokumentu vadības sistēmā vai klientu pašapkalpošanās portālā, LVRTC piedāvā plašu bezmaksas integrācijas risinājumu klāstu, kas vienkāršā un ērtā veidā izstrādātājiem nodrošina iespēju ieviest savos risinājumos funkcionalitātes, kas nepieciešamas darbam ar elektroniski parakstītiem dokumentiem. 

Dokumentam vienlaicīgi var pievienot gan eZīmogu, gan vairākus eParakstus. eZīmogs ir atzīts gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā un to iespējams pārbaudīt tieši tāpat kā elektroniski parakstītus dokumentus. 

eZīmogs – ne tikai dokumentiem

Esam pieraduši, ka parakstu un zīmogu izmantojam e-dokumentiem. eZīmogs mums paver daudz plašākas izmantošanas iespējas, jo to varam izmantot jebkurā biznesa procesā kā fakta apstiprinājumu. Faktiski ar eZīmogu var apzīmogot jebkuru digitalizētu un automatizētu organizācijas biznesa procesu. Viss atkarīgs no tā, cik inovatīvs un radošs ir uzņēmums. 

Mūsdienīgs mākoņskaitļošanas risinājums 

Drīzumā LVRTC uzņēmējiem piedāvās jaunu eZīmoga veidu – eZīmogs+ mākonī, kas ir moderns zīmogošanas risinājums, kas nodrošinās iespēju zīmogu pārvaldīt ar kvalificētiem eParaksta rīkiem – mobilo lietotni eParaksts mobile vai eID karti. eZīmoga+ mākonī izmantošana nodrošinās iespēju rakstiskās komunikācijas ietvaros dokumentiem pievienot uzņēmuma eZīmogu, kas nav piesaistīts konkrētam darbiniekam, līdz ar to darbiniekiem būs iespējams piešķirt uzņēmuma/institūcijas eZīmogu neierobežotā skaitā.