Iepirkumi

Iepirkuma nr.
Publicēts
Papildus informācija
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta
Kontaktpersona
Iepirkuma nr. LVRTC-2015/25
Publicēts 06.07.2015
Papildus informācija

Lēmums/Līgums
Pasākuma organizēšana LVRTC vajadzībām
Paredzāmā līgumcena ( bez PVN )
19000.00
Iepirkuma komisijas locekle: Laine Kaupere, tālr. 67108744, fakss 67315577

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta
Kontaktpersona

Iepirkuma komisijas locekle: Laine Kaupere, tālr. 67108744, fakss 67315577

Iepirkuma nr. LVRTC-2015/33
Publicēts 02.07.2015
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Līdz 2015.gada 13.jūlijam, plkst.15.00, Rīgā, Ērgļu ielā 7, LV-1012, e-pasts:

Kontaktpersona

R.Ramiņš tel. 67108600, fakss 67315577,

Iepirkuma nr. LVRTC-2015/27
Publicēts 12.06.2015
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta
Kontaktpersona

Iepirkuma nr. LVRTC-2015/28
Publicēts 08.06.2015
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta
Kontaktpersona

Iepirkuma nr. LVRTC-2015/20
Publicēts 08.06.2015
Papildus informācija

Liftu kompleksā tehniskā apkope un remonts
Līguma izpildītājs
SIA “Recept-Holding Lifts”
Līgumcena
133999.00
Lēmuma pieņemšanas datums
11.09.2015

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta
Kontaktpersona

Iepirkuma nr. LVRTC-2015/26
Publicēts 08.06.2015
Papildus informācija

VAS “LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS” DARBINIEKU VESELĪBAS UN NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANA”
Līguma izpildītājs
AAS “BALTA”
Līgumcena
89`552.46
Lēmuma pieņemšanas datums
24.07.2015

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta
Kontaktpersona

Iepirkuma nr. LVRTC-2015/24
Publicēts 01.06.2015
Papildus informācija

Lēmums/Līgums
Dalība konferencē Capacity Central & Europe 2015

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta
Kontaktpersona

Iepirkuma nr. LVRTC-2015/29
Publicēts 28.05.2015
Papildus informācija

DEHIDRATORU PIEGĀDE
Paredzāmā līgumcena ( bez PVN )
17500.00

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Līdz 2015.gada 8.jūniam, plkst.15:00, Rīgā, Ērgļu ielā 7, LV-1012,e-pasts:

Kontaktpersona

G.Mikučāns, tālr. 67108701,

Iepirkuma nr. LVRTC-2015/21
Publicēts 13.05.2015
Papildus informācija

Firmas „Thomson” MPEG4 ciparu televīzijas sistēmas programmatūras un aparatūras pēcgarantijas uzturēšanas pakalpojumi
Līguma izpildītājs
LVRTC pastāvīgā iepirkumu komisija pieņēma lēmumu izbeigt iepirkumu procedūru.
Līgumcena
0.00
Lēmuma pieņemšanas datums
27.06.2015

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta
Kontaktpersona

1 31 32 33 34 35 36