Robota un cilvēka rokas sniedzas viena otrai pretī. Teksts: Cik digiTuva ir Jūsu organizācija?
Darbinieku skaits organizācijā
Kādus elektroniskās identifikācijas rīkus izmantojiet, lai identificētu darbiniekus/klientus?
Vai Jūsu organizācijā tiek ieguldīti resursi darbinieku/klientu elektroniskās indentifikācijas nodrošināšanai?
Kā Jūsu organizācijā tiek nodrošināta dokumentu aprite un to parakstīšana?
Datu glabāšana. Kā Jūsu organizācijā tiek glabāti dati?
Kā Jūsu organizācijā veic datu rezerves kopēšanu?
Kurš kiberdrauds Jūs biedē visvairāk?
Kādas metodes izmanto, lai pasargātu sevi digitālajā vidē? (iespējami vairāki atbilžu varianti)
Kādi ir galvenie iemesli darba devēja interesei par kiberhigiēnu?
Paldies, tests ir izpildīts!

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītais e-pasts tiks apstrādāts ar mērķi nodrošināt testa rezultātu saņemšanu un nosūtīt piedāvājumu par Jūsu izvēlētajiem LVRTC pakalpojumiem. Pieteikumā norādītais e-pasts netiks glabāts ilgāk kā nepieciešams mērķa sasniegšanai (glabāšanas ilgums 30 dienas) 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Rīga, Zemitāna iela 9, 3. korpusa 4. stāvs, Latvija, LV-1012

Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC privātuma politikā.