Piesakies un saņem eParaksts mobile vairāk nekā 35 notāru birojos

 visā Latvijā!

  • Klātienē iespējams pieteikties un parakstīt eParaksts mobile līgumu (iepriekš vienojoties ar notāru biroju).
  • .
*Saņemot eParaksts mobile notāru birojā, saskaņā ar notāru pakalpojumu cenrādi, jārēķinās ar izmaksām 6,05 Eur (ar PVN) apmērā par fiziskas personas identitātes pārbaudi.