Novērtē pakalpojumu

Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centrs – VESPC

LVRTC kopš 2018. gada piedāvā Valsts elektroniskā sakaru pakalpojuma centra (VESPC) pakalpojumus.

Pakalpojuma klāstā ietilpst datu centru, kiberdrošības, konteinerizācijas, mākoņdatošanas u.c. pakalpojumi.

Pakalpojumu var saņemt publiskas personas, publiskas personas kapitālsabiedrības un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības.

Nodrošinām informācijas sistēmu darbību augstā konfidencialitātes, integritātes un pieejamības līmenī.

Pieredzes stāsti

Latvijas Jūras administrācija

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

VESPC pakalpojumi

 • Nodrošina iespēju izveidot savu informācijas sistēmu rezerves kopijas un uzglabāt tās atbilstoši nepieciešamajai rezerves kopiju veidošanas, uzglabāšanas un atjaunošanas politikai. Datu rezervēšanas un glabāšanas risinājums ir izkliedēts starp vairākiem fiziskajiem datu centriem dažādās ģeogrāfiskajās lokācijās, kas saslēgti loģiski vienotā tīklā, nodrošinot datu nezūdamību.

   

  Pakalpojuma galvenie parametri:

  – Commvault rezerves kopēšanas risinājums;

  – virtuālo mašīnu, datubāžu, operetājsistēmu datu rezerves kopiju veidošana (aģenti);

  – Scality S3 datu glabātuve gan šifrētu, gan nešifrētu datu uzglabāšanai un lietošanai;

  – individuāla datu rezerves kopēšanas politika;

  – konsultācijas un apmācības datu rezerves kopēšanas programmatūras uzstādīšanai Jūsu infrastruktūrā;

  – SLA 99,98%

  *Pakalpojumus ir iespējams nodrošināt tikai publiskās pārvaldes iestādēm un pašvaldībām.
 • Nodrošina iespēju izveidot savu informācijas sistēmu rezerves kopijas un uzglabāt tās atbilstoši nepieciešamajai rezerves kopiju veidošanas, uzglabāšanas un atjaunošanas politikai. Datu rezervēšanas un glabāšanas risinājums ir izkliedēts starp vairākiem fiziskajiem datu centriem dažādās ģeogrāfiskajās lokācijās, kas saslēgti loģiski vienotā tīklā, nodrošinot datu nezūdamību.

   

  Pakalpojuma galvenie parametri:

  – Commvault rezerves kopēšanas risinājums;

  – virtuālo mašīnu, datubāžu, operetājsistēmu datu rezerves kopiju veidošana (aģenti);

  – Scality S3 datu glabātuve gan šifrētu, gan nešifrētu datu uzglabāšanai un lietošanai;

  – individuāla datu rezerves kopēšanas politika;

  – konsultācijas un apmācības datu rezerves kopēšanas programmatūras uzstādīšanai Jūsu infrastruktūrā;

  – SLA 99,98%

  *Pakalpojumus ir iespējams nodrošināt tikai publiskās pārvaldes iestādēm un pašvaldībām.
 • Nodrošina no citiem klientiem izolētu virtuālo vidi virtuālo serveru darbināšanai, veidojot neierobežotu skaitu virtuālās mašīnas un patstāvīgi pārvaldot piešķirtos mākoņdatošanas resursus – skaitļošanas jaudas, operatīvo atmiņu, cietā diska vietu un virtuālos privātos tīklus.

   

  Pakalpojuma galvenie parametri:

  – hiperkonverģēta platforma
  – CPU, RAM, SSD noma
  – konteinerizēta virtuālā vide un pārvaldība
  – SLA 99,98%

  *Pakalpojumus ir iespējams nodrošināt tikai publiskās pārvaldes iestādēm un pašvaldībām.
 • Nodrošinām izolētu virtuālo konteinerizētu vidi, izdalot virtuālos procesoru kodolus, operatīvo atmiņu un cietā diska vietu, virtuālo serveru darbināšanai un mērogojamībai.

 • Nodrošinām attālinātas piekļuves funkcionējošai un licencētai programmatūrai un programmatūras nodrošinātajai funkcionalitātei.

 • Nodrošinām programmatūru datu bāzu darbināšanai un pavaldīšanai.

  Kopējo maksājumu par Datubāzes nomas pakalpojumu veido:

  • Oracle skaitļošanas vienība (Compute Unit, OCPU) – serveru procesoru reāllaika noslodze, kas tiek mērīta un izteikta stundās mēnesī un kuru patēriņu administrē Lietotājs.

  Cenas:

  Pakalpojums Abonēšanas maksa (bez PVN)
  Datubāzes nomas pakalpojums – Procesora jaudas noma 1,27 EUR/gab.h mēnesī
 • LVRTC nodrošināts mākoņresursu un virtuālo resursu ievainojamību, kiberdrošības risku un drošas konfigurācijas pārraudzības pakalpojums.  Ļauj identificēt un novērst ievainojamību visos mākoņpakalpojumu resursos un lietotņu dzīves ciklā, vienlaikus piešķirot prioritāti Jūsu mākoņa vietējās vides riskiem. Ievainojamības pārvaldību iespējams integrēt jebkurā mākoņu vai virtualizācijas procesā, vienlaikus nepārtraukti uzraugot, identificējot un novēršot riskus visiem vides resursdatoriem, distribūcijām un funkcijām.

  Pakalpojumā var ietilpt paplašināta incidentu noteikšana un reaģēšana, izmantojot Padziļinātu kiberincidentu noteikšanas (XDR) pakalpojumu. Šī pakalpojuma daļa nodrošina proaktīvu pieeju draudu atklāšanai un reaģēšanai, kas nodrošina redzamību visos datos, tostarp galapunkta, tīkla un mākoņa datos, vienlaikus izmantojot analīzi un automatizāciju.

   

  Izmantojot XDR, kiberdrošības grupām iespējams:

  – proaktīvi un ātri identificēt slēptos, zaglīgos un izsmalcinātos draudus;
  – izsekot apdraudējumus jebkurā organizācijas avotā vai atrašanās vietā;
  – paaugstināt produktivitāti;
  – iegūt vairāk no saviem ieguldījumiem drošības jomā;
  – veikt efektīvākus izmeklējumus.

 • Programmatūra, kas nodrošina Informācijas sistēmu notikumu uzraudzību un anomāliju savlaicīgu identificēšanu.

 • Nodrošinām konsultāciju par Jūsu informācijas sistēmu, datu, procedūru un integrācijas atbilstību centra pakalpojumu izmantošanas prasībām.

 • Nodrošinām tiešu pieslēgumu centra pakalpojumu platformas iekšējam tīklam, ja attālināta pieeja datiem nav pieļaujama vai nav tehniski iespējama.

 • Datu pārraides kanāls nodrošina stabilu un augstas kvalitātes datu pārraides savienojumu, izmantojot OSI Layer 2 Ethernet tehnoloģiju starp klienta izvēlētiem pieslēguma punktiem. Datu pārraides kanāls darbojas Rīgā un citās Latvijas pilsētās, kurās LVRTC nodrošina nepieciešamo infrastruktūru. Klientam ir iespēja izvēlēties simetrisku un garantētu datu pārraides kanālu ar ātruma diapazonu, sākot no 10 Mbit/s.   

 • Interneta pieslēgums ir vairāku LVRTC sniedzamo pakalpojumu, piem. VESPC, DDoS, Testa-ng tīkla pieslēgums, gov.lv u.c., sastāvdaļa. Publiskā interneta pakalpojums nodrošina simetrisku interneta pieslēgumu, izmantojot LVRTC elektronisko sakaru tīklu un pieeju Latvijas un starptautiskajiem interneta resursiem. Klientam ir iespēja izvēlēties interneta pieslēgumu ar ātruma diapazonu sākot no 10 Mbit/s gandrīz jebkurā vietā pasaulē, kur vien ir nepieciešamā infrastruktūra, lai nodrošinātu pieslēgumu 

 • LVRTC DDoS aizsardzības pakalpojums nodrošina VESPC klientiem aizsardzību pret sarežģītākajiem DDoS uzbrukumiem, izmantojot mūsdienīgus tehnoloģiju rīkus, kuru pamatā ir uzlabota uzvedības noteikšana gan tīkla slāņa (L3/4), gan lietojumprogrammas slāņa (L7) uzbrukumiem, automātiska reāllaika aizsardzība pret tīkla plūsmas uzbrukumiem, pret nulles dienas uzbrukumiem, unikāla SSL/TLS DDoS aizsardzība un elastīgas mākoņa un hibrīda izvietošanas opcijas, kas piemērotas ikvienam klientam. 

  LVRTC piedāvā VESPC klientiem arī kopējo WAF un DDoS aizsardzību. 

  LVRTC WAF pakalpojums piedāvā jaudīgu, progresīvu WAF tehnoloģiju, apvienojot gan parakstu (signature) gan uz uzvedību balstītu aizsardzību tīmekļa lietojumprogrammām un web resursiem. Pakalpojums darbojas kā starpniekserveris, lai pārbaudītu lietojumprogrammu pieprasījumus un atbildes, bloķētu un mazinātu plašu risku spektru, kas izriet no OWASP TOP 10 draudu kampaņām, ļaunprātīgiem lietotājiem, 7. slāņa DDoS draudiem, botiem, automatizētiem uzbrukumiem u.c. darbībām. 

 • Ugunsmūra pakalpojums VESPC klientiem ļauj daļēji vai pilnībā migrēt tīkla drošību uz Loģiski vienotā datu centra (LVDC) mākoni. Virtuālie ugunsmūri piedāvā tādas pašas funkcijas kā fiziskie ugunsmūri, taču ar mūsdienās nepieciešamo elastību un iespēju ātri pievienot virtuālos vai mākoņa resursus drošā, aizsargāta vidē.

   

  LVRTC virtuālā ugunsmūra pakalpojums ir mākoņa ugunsmūris, tīkla drošības risinājums, kas īpaši paredzēts vidēm, kurās aparatūras ugunsmūru izvietošana ir apgrūtināta vai neiespējama, piemēram:

  – publiskās un privātās mākoņu vidēs;
  – programmatūras definētos tīklos jeb SDN;
  – programmatūras definētos teritoriālos tīklos jeb SD-WAN.

 • Nodrošinām iekārtu (serveru, komutatoru un citu iekārtu) izvietošanu serveru statnēs.

 • Nodrošinām optiskās šķiedras savienojumu starp centru un Jūsu infrastruktūru.

 • Nodrošinām informācijas sistēmām individuālas OSI 7. līmeņa drošības politikas izstrādi un uzturēšanu, kas konstatē vai konstatē un novērš programmatūras ievainojamības (piemēram, SQL injekcijas) un izveido pielāgotu skriptu (piemēram, pieprasījuma vai atbildes pielāgošanu).

 • Nodrošinām Jums:

  – vietas nomu lietotāja iekārtu izvietošanai centra nodrošinātāja torņos, mastos un tiem piesaistītajās ēkās vai uz ēku jumtiem vai fasādēm;
  – centra lietotāja iekārtu montāžu un demontāžu;
  – centra lietotāja iekārtu apkopi, remontu, konfigurāciju;
  – centra lietotāja torņu, mastu apkopi un remontu (uzturēšanu).

 • Nodrošinām centra pakalpojumu pieslēgšanas, izmaiņu vai demontāžas darbus atbilstoši centra lietotāja pieprasījumam un centra pakalpojumu izmantošanas prasībām.

Kā pieteikties?

Sazinies ar mums

Šis pakalpojums pieejams tikai juridiskām personām. Saziņas formu lūdzam aizpildīt un datus iesniegt tikai juridisko personu kontaktpersonām. Fiziskas personas iesūtītie dati tiks dzēsti.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.