Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centrs – VESPC.

Centra pakalpojumu klāsts nodrošina valsts informācijas sistēmu darbību augstā konfidencialitātes, integritātes un pieejamības līmenī.

Lai izmantotu VESPC pakalpojumus:

 • Vienojaties ar LVRTC par Jums nepieciešamo pakalpojumu;
 • Noslēdz pakalpojuma līgumu.

VESPC pakalpojumi

 • Nodrošinām Jums augstas noturības un pieejamības datu glabāšanu
 • Nodrošinām datu rezerves kopiju veidošanu, pārvaldīšanu un uzglabāšanu
 • Nodrošinām virtuālos procesoru kodolus, operatīvo atmiņu, cietā diska vietu, virtuālos datu pārraides tīklus
 • Nodrošinām konsultāciju par Jūsu informācijas sistēmu, datu, procedūru un integrācijas atbilstību centra pakalpojumu izmantošanas prasībām
 • Nodrošinām tiešu pieslēgumu centra pakalpojumu platformas iekšējam tīklam, ja attālināta pieeja datiem nav pieļaujama vai nav tehniski iespējama
 • Nodrošina loģisko savienojumu starp centru un Jūsu infrastruktūru
 • Nodrošinām Jūsu sistēmu piekļuvi publiskajam interneta tīklam
 • Nodrošinām aizsardzību pret piekļuves lieguma uzbrukumiem Jūsu informācijas sistēmām un ar tām saistītajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem
 • Nodrošinām iekārtu (serveru, komutatoru un citu iekārtu) izvietošanu serveru statnēs
 • Nodrošinām optiskās šķiedras savienojumu starp centru un Jūsu infrastruktūru
 • Nodrošinām Jūsu informācijas sistēmām individuālas OSI 7. līmeņa drošības politikas izstrādi un uzturēšanu, kas konstatē un novērš programmatūras ievainojamības (piemēram, SQL injekcijas) un izveido pielāgotu skriptu (piemēram, pieprasījuma vai atbildes pielāgošana)
 • Nodrošinām vietas nomu Jūsu iekārtu izvietošanai torņos, mastos un tiem piesaistītajās ēkās vai uz ēku jumtiem vai fasādēm.Jūsu iekārtu montāžu un demontāžu, kā arī Jūsu iekārtu apkopi, remontu un konfigurāciju, torņu, mastu apkopi un remontu.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums