Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centrs – VESPC

LVRTC kopš 2018. gada piedāvā Valsts elektroniskā sakaru pakalpojuma centra (VESPC) pakalpojumus.

Pakalpojuma klāstā ietilpst datu centru, kiberdrošības, konteinerizācijas, mākoņdatošanas u.c. pakalpojumi.

Pakalpojumu var saņemt publiskas personas, publiskas personas kapitālsabiedrības un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības.

Nodrošinām informācijas sistēmu darbību augstā konfidencialitātes, integritātes un pieejamības līmenī.

Pieredzes stāsti

Latvijas Jūras administrācija

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

VESPC pakalpojumi

 • Nodrošinām Jums augstas noturības un pieejamības datu glabāšanu nemainīgu datu glabāšanai.
 • Nodrošinām datu rezerves kopiju veidošanu, pārvaldīšanu un uzglabāšanu.
 • Nodrošinām virtuālos procesoru kodolus, operatīvo atmiņu, cietā diska vietu, virtuālos datu pārraides tīklus.
 • Nodrošinām Jums izolētu virtuālo konteinerizētu vidi, izdalot virtuālos procesoru kodolus, operatīvo atmiņu un cietā diska vietu, virtuālo serveru darbināšanai un mērogojamībai.
 • Nodrošinām attālinātas piekļuves funkcionējošai un licencētai programmatūrai un programmatūras nodrošinātajai funkcionalitātei.
 • Nodrošinām Jums programmatūru datu bāzu darbināšanai un pavaldīšanai.
 • Programmatūra, kas nodrošina centra lietotāju Informācijas sistēmu ievainojamību identificēšanu.
 • Programmatūra, kas nodrošina Informācijas sistēmu notikumu uzraudzību un anomāliju savlaicīgu identificēšanu.
 • Nodrošinām konsultāciju par Jūsu informācijas sistēmu, datu, procedūru un integrācijas atbilstību centra pakalpojumu izmantošanas prasībām.
 • Nodrošinām tiešu pieslēgumu centra pakalpojumu platformas iekšējam tīklam, ja attālināta pieeja datiem nav pieļaujama vai nav tehniski iespējama.
 • Nodrošinām loģisko savienojumu starp centru un Jūsu infrastruktūru.
 • Nodrošinām Jūsu sistēmu piekļuvi publiskajam interneta tīklam.
 • Nodrošinām aizsardzību pret piekļuves lieguma uzbrukumiem Jūsu informācijas sistēmām un ar tām saistītajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem.
 • Nodrošinām Jums no centra nodrošinātāja nomātās virtuālās infrastruktūras perimetra drošības risinājumu.
 • Nodrošinām iekārtu (serveru, komutatoru un citu iekārtu) izvietošanu serveru statnēs.
 • Nodrošinām optiskās šķiedras savienojumu starp centru un Jūsu infrastruktūru.
 • Nodrošinām informācijas sistēmām individuālas OSI 7. līmeņa drošības politikas izstrādi un uzturēšanu, kas konstatē vai konstatē un novērš programmatūras ievainojamības (piemēram, SQL injekcijas) un izveido pielāgotu skriptu (piemēram, pieprasījuma vai atbildes pielāgošana).
 • Nodrošinām Jums:
  vietas nomu lietotāja iekārtu izvietošanai centra nodrošinātāja torņos, mastos un tiem piesaistītajās ēkās vai uz ēku jumtiem vai fasādēm; centra lietotāja iekārtu montāžu un demontāžu;
  centra lietotāja iekārtu apkopi, remontu, konfigurāciju;
  centra lietotāja torņu, mastu apkopi un remontu (uzturēšanu).
 • Nodrošinām Jums centra pakalpojumu pieslēgšanas, izmaiņu vai demontāžas darbus atbilstoši centra lietotāja pieprasījumam un centra pakalpojumu izmantošanas prasībām.

Kā pieteikties?

Sazinies ar mums

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.