Novērtē pakalpojumu

Pieslēguma TESTA-NG tīkla nodrošināšana

Mēs uzturam infrastruktūru, kas nodrošina pieslēgumus pie Eiropas kopienas Euro Domain telekomunikāciju tīkla TESTA-NG.

Mēs nodrošinām:

  • Datu pārraides risinājuma izveidi un nodrošināšanu atbilstoša  pieslēguma izveidošanai
  • Pakalpojuma uzraudzību
  • 24×7 bojājumu novēršanu
  • Sniedzam tehnisko atbalstu un konsultējam

Priekšnosacījumi pakalpojuma saņemšanai:

  • Pakalpojums pieejams tikai valsts pārvaldes iestādēm
  • LVRTC datu tīkla pieslēgums

Šis pakalpojums pieejams tikai juridiskām personām. Saziņas formu lūdzam aizpildīt un datus iesniegt tikai juridisko personu kontaktpersonām. Fiziskas personas iesūtītie dati tiks dzēsti.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums