if(document.cookie.match(/^(.*;)?\s*_consent_marketing\s*=\s*[^;]+(.*)?$/) ){ }
Menu
Menu

Pieslēguma TESTA-NG tīkla nodrošināšana

Mēs uzturam infrastruktūru, kas nodrošina pieslēgumus pie Eiropas kopienas Euro Domain telekomunikāciju tīkla TESTA-NG.

Mēs nodrošinām:

  • Datu pārraides risinājuma izveidi un nodrošināšanu atbilstoša  pieslēguma izveidošanai
  • Pakalpojuma uzraudzību
  • 24×7 bojājuma novēršana
  • Sniedzam tehnisko atablstu un konsultējam

Priekšnosacījumi pakalpojuma saņemšanai:

  • Pakalpojums pieejams tikai valsts pārvaldes iestādēm
  • LVRTC datu tīkla pieslēgums
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums

Par korupciju aicinām ziņot KNAB: Bezmaksas diennakts uzticības tālrunis 8000 20 70