Laika zīmogu serviss

Kvalificēts elektroniskais laika zīmogs sasaista informāciju (datus) ar konkrētu datumu un laiku, kad dati ir apzīmogoti. Laika zīmogs apzīmogotajiem datiem nodrošina uzticamību par zīmogā norādītā datuma un laika precizitāti un datu integritāti. Risinājums ir sasaistīts ar universālo koordinēto laiku (Universal Time Coordinated – UTC/GMT) un ir atzīts Eiropas Savienības mērogā.

Parakstot dokumentus ar eParaksta rīkiem (eParaksts mobile, eID karte, eParaksts karte) vai apzīmogojot dokumentus ar eZīmogu, laika zīmogs tiek pievienots automātiski. Tas nodrošina dokumenta satura nemainīgumu, kā arī apliecina konkrētu dokumenta parakstīšanas datumu un laiku.

Tā kā ne vienmēr dokumentiem ir nepieciešams gan paraksts, gan zīmogs, tad laika zīmogu var izmantot arī atsevišķi, piemēram, integrējot dažādos risinājumos dokumentu apritē, finanšu nozarē (transakciju apzīmogošanai), piekļuves kontroles sistēmās, medicīnas nozarē, kases aparātos, grāmatvedības sistēmās u.c.

LVRTC nodrošina:

 • Kvalificētus elektroniskos laika zīmogus
 • Laika zīmogu validācijas servisu (OCSP)
 • Veiktspēju 20 000 laika zīmogi minūtē
 • Pārskatu par laika zīmoga lietojumu reizi mēnesī
 • Augstu pakalpojumu pieejamību 99,98%
 • Bezmaksas testa vidi
 • Klientu atbalstu

Jūsu ieguvumi:

 • Elektroniskajiem laika zīmogiem ir juridisks spēks, nodrošina digitālo dokumentu un datu autentiskumu. 
 • Elektroniskie laika zīmogi ļauj automatizēt procesu pārvaldību, iekļaujot laika zīmogus digitālajos dokumentos vai transakcijās. Tas samazina laika un resursu patēriņu, veicot manuālu laika zīmogu piešķiršanu un dokumentu pārbaudi. 
 • Ar elektroniskajiem laika zīmogiem var garantēt dokumentu autentiskumu un nemainīgumu, nodrošinot, ka tos nav mainījuši unikāli identificēti lietotāji vai ārējas personas. 
 • Elektroniskie laika zīmogi nodrošina papildu drošību, piemēram, datu šifrēšanu vai digitālo parakstu integrāciju, lai nodrošinātu, ka dokumenti ir aizsargāti pret neautorizētu piekļuvi un viltotiem datiem. 
 • Elektroniskie laika zīmogi var būt pieejami dažādās platformās un ierīcēs, nodrošinot uzņēmumiem elastīgumu un mobilitāti, lai piekļūtu un pārvaldītu digitālos dokumentus un transakcijas no jebkuras vietas un jebkurā laikā. 

Vēlaties saņemt plašāku informāciju par mūsu datu centriem vai citiem LVRTC pakalpojumiem? Sazinieties ar mums!