Menu
Menu
PakalpojumiUzņēmumiemBūvniecības saskaņojumi, atļaujas un avārijas darbiBūvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana

Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana

Svarīgi!

Pamatojoties uz Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 21.punktu, sākot ar 2020. gada 1. janvāri, būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Būvniecības informācijas sistēma www.bis.gov.lv

Kā saskaņot būvniecības ieceres dokumentāciju, kas uzsākta līdz 2020. gada 1. janvārim?

  1. Aizpildi pieteikumu
  2. Iesniedz izskatīšanai būvniecības ieceres dokumentāciju Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1 (TV tornis), darba dienās no 9.00 līdz 17.00. (izskatāmā būvniecības ieceres dokumentācija pa pastu netiek pieņemta).
  3. Informāciju par dokumentācijas izskatīšanu un gatavību izsniegšanai nosūtīs iesniedzējam uz pieteikumā norādīto kontaktinformāciju

Būvniecības ieceres dokumentācijas izskatīšanas termiņš ir līdz 15 darba dienām no iesniegšanas dienas. Saskaņoto un noraidīto dokumentāciju var saņemt Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1 (TV tornis), darba dienās 9.00 līdz 17.00.

Nospiežot pogu “Nosūtīt pieteikumu” tas tiks reģistrēts LVRTC informācijas sistēmā. To nav nepieciešams izdrukāt papīra formātā.

Pieteikumā norādītie dokumenti jāiesniedz klātienē darba dienās laikā no plkst. 9.00 – 17.00 Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1 (TV tornis).

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012. Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā

Sazinies ar mums