if(document.cookie.match(/^(.*;)?\s*_consent_marketing\s*=\s*[^;]+(.*)?$/) ){ }
Menu
Menu

Darbu atļaujas izsniegšana

Darbu atļaujā saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un Būvniecības likumu tiks noteiktas prasības darbu veikšanai LVRTC EST aizsargjoslā, kā arī norādīts vai ir nepieciešama LVRTC informēšana par darbu uzsākšanu un LVRTC pārstāvja izsaukšana, lai precizētu elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras atrašanās vietu dabā.

Kā saņemt atļauju?

Aizpildi pieteikuma veidlapu un nosūti to uz e-pasta adresi lvrtc@lvrtc.lv.

Mēs Jums sagatavosim Darbu atļauju (elektroniski parakstīts fails edoc formātā) ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā un nosūtīsim pieteicējam uz norādīto e-pasta adresi.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums

Par korupciju aicinām ziņot KNAB: Bezmaksas diennakts uzticības tālrunis 8000 20 70