Novērtē pakalpojumu

Avārijas rakšanas darbi

Atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, tai skaitā Elektronisko sakaru likumā, Būvniecības likumā, Aizsargjoslu likumā un atbilstošajos MK noteikumos noteiktajam, LVRTC nosūta pārstāvi inženiertīklu precizēšanai avārijas rakšanas darbu vietā.

Piesakot avārijas rakšanas darbus, lūdzam norādīt precīzu avārijas darbu veikšanas vietu, paredzamo darbu veidu un laiku, darbu veicēju (būvkomersantu) un darbu veicēja kontaktinformāciju.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums