Menu
Menu

Svarīgi!

Pamatojoties uz Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 21.punktu, sākot ar 2020.gada 1.janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Būvniecības informācijas sistēma www.bis.gov.lv

Lai būvi nodotu ekspluatācijā, būvniecības ieceres realizētājam (būvkomersantam) vai pasūtītājam ir jāsaņem LVRTC atzinums par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā.

Neaizmirsti BIS pieteikumam atzinuma saņemšanai pievienot:

  • digitālo izpilduzmērījumu vektordatu formā (dwg/dgn) formātā;
  • darbu veikšanas fotofiksācija (ja tas noteikts LVRTC tehnisko noteikumu nosacījumos);
  • Iesniedzēja parakstīts iesniegums par atzinuma pieprasīšanu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā.

Sazinies ar mums

Par korupciju aicinām ziņot KNAB: Bezmaksas diennakts uzticības tālrunis 8000 20 70