Novērtē pakalpojumu
PakalpojumiOperatoriemPiekļuve elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijai

Piekļuve elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijai

LVRTC nodrošina elektronisko sakaru kabeļu piekļuves pakalpojumu Rīgas, Jūrmalas un Ventspils teritorijā. Pakalpojumi tiek nodrošināti elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijās, kas paredzētas kabeļu ierīkošanai ar ievilkšanas tehnoloģiju.

Kā saņemt pakalpojumu?

TEHNISKĀ EKSPERTĪZE (TE)

Teorētiska kabeļu kanalizācijas vietas pieejamības izpēte vadoties no pieejamās dokumentācijas. Ekspertīze tiek veikta pēc klienta pieteikuma un šī pakalpojuma apmaksas atbilstoši cenrādim.

TEHNISKĀ APSEKOŠANA (TA)

Ja teorētiskās izpētes rezultāts ir pozitīvs, tiek veikta tehniskā apsekošana – praktiskā kabeļu kanalizācijas vietas pieejamības izpēte attiecīgajā kabeļu kanalizācijas posmā dabā. Pakalpojums tiek sniegts pēc klienta pieteikuma un šī pakalpojuma apmaksas atbilstoši cenrādim.

PIETEIKUMA IESNIEGŠANA

Ja praktiskās izpētes rezultāts ir pozitīvs, Klients iesniedz pieteikumu par pakalpojuma saņemšanu.

LĪGUMA SLĒGŠANA

LVRTC veic tipveida līguma sagatvošanu un tiek noslēgts tipveida līgums par atbilstošā posma nomas pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu.

CENRĀDIS

 • Pakalpojums Maksa bez PVN, EUR
  Maksa par teorētisko tehnisko iespēju izpēti Klienta elektronisko sakaru kabeļa izvietošanai Pakalpojumu sniedzēja elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijā, EUR par pasūtījumu. 120

   

  Norēķinu kārtība: priekšapmaksa

 • Pakalpojums Maksa bez PVN, EUR
  Maksa par praktisko tehnisko iespēju apsekošanu Klienta elektronisko sakaru kabeļa izvietošanai Pakalpojumu sniedzēja elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijā, trasē ar garumu līdz 100m, EUR par pasūtījumu. 400
  Maksa par praktisko tehnisko iespēju apsekošanu Klienta elektronisko sakaru kabeļu izvietošanai Pakalpojumu sniedzēja elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijā, trasē ar garumu virs 100m, EUR par katriem nākamajiem 100m. 95
  • Maksa neiekļauj maksājumus, kas ir veicami par trešo pušu saskaņojumu iegūšanu darbu veikšanai.

  Norēķinu kārtība: priekšapmaks

 • Pakalpojums Maksa bez PVN, EUR
  Akas lūkas metinājuma atgriešana, EUR par aku 45
  Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas akas tīrīšana, EUR par aku 300
  Ūdens atsūknēšana no elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas akām, EUR par trasi 600
  Akas lūkas aizmetināšana, EUR par aku 75
  • Maksa par konkrēta kabeļu kanalizācijas posma TA sagatavošanas darbiem tiek aprēķināta, balstoties uz darbu tarifiem atbilstoši reālajai situācijai un faktiski veiktajiem darbiem.

  Norēķinu kārtība: priekšapmaksa

 • Pakalpojums Maksa bez PVN, EUR
  Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas bloķēto kanālu remonts Individuāla tāme
  Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas pārblīvējuma novēršana Individuāla tāme
  • Kopējās darbu izmaksas summējas atbilstoši faktiski veiktajam darbu apjomam un veikto darbu izmaksām.

  Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa

 • Pakalpojums Maksa bez PVN, EUR
  Projekta izstrāde optisko šķiedru kabeļa ierīkošanas darbiem elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijā Individuāla tāme
  Optisko šķiedru kabeļa ierīkošana elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijā Individuāla tāme
  • Kopējās darbu izmaksas summējas atbilstoši faktiski veiktajam darbu apjomam, trases garumam, izmantotajiem materiāliem un to izmaksām.
  • Ja ierīkošanas darbu laikā ir nepieciešams veikt trases sagatavošanas darbus un / vai papildus darbus, tad šie darbi tiek apmaksāti pēc faktiski veiktajiem darbu apjomiem.

  Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa

 • Pakalpojums Maksa bez PVN, EUR
  Nomas maksa par optisko šķiedru kabeļa izvietošanu Pakalpojumu sniedzēja kabeļu trasē ar garumu līdz 100m, kabelim ar diametru līdz 20mm, EUR/posms/mēnesī.

   50

  Nomas maksa par optisko šķiedru kabeļa izvietošanu Pakalpojumu sniedzēja kabeļu trasē ar garumu virs 100m, par katriem nākamajiem 100m, kabelim ar diametru līdz 20mm, EUR par katriem nākamajiem 100m/mēnesī.

  5

Nepieciešamie dokumenti

Informācija atjaunota 30.12.2022.

Šis pakalpojums pieejams tikai juridiskām personām. Saziņas formu lūdzam aizpildīt un datus iesniegt tikai juridisko personu kontaktpersonām. Fiziskas personas iesūtītie dati tiks dzēsti.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas papildu tilpums

Lai piekļūtu informācijai par elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas papildu tilpumu, lūdzam identificēt sevi ar eParaksts mobile vai eID karti. Ja jums nav pieejami šie rīki, lūdzam sazināties e-pastā un pieprasīt nepieciešamo informāciju.
eParaksts