PakalpojumiOperatoriemPiekļuve iekārtām

Piekļuve iekārtām

Kā saņemt pakalpojumu?

TEHNISKĀ EKSPERTĪZE (TE)

Teorētiska kabeļu kanalizācijas vietas pieejamības izpēte vadoties no pieejamās dokumentācijas. Tiek veikta pēc klienta pieteikuma un šī pakalpojuma apmaksas atbilstoši cenrādim.

TEHNISKĀ APSEKOŠANA (TA)

Ja teorētiskās izpētes rezultāts ir pozitīvs, tiek veikta tehniskā apsekošana – praktiskā kabeļu kanalizācijas vietas pieejamības izpēte attiecīgajā kabeļu kanalizācijas posmā dabā. Pakalpojums tiek sniegts pēc klienta pieteikuma un šī pakalpojuma apmaksas atbilstoši cenrādim.

PIETEIKUMA IESNIEGŠANA

Ja praktiskās izpetes rezultāts ir pozitīvs, Klients iesniedz pieteikumu par pakalpojuma saņemšanu.

LĪGUMA SLĒGŠANA

LVRTC veic tipveida līguma sagatvošanu un tiek noslēgts tipveida līgums par atbilstošā posma nomas pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu.

Nepieciešamie dokumenti

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums