if(document.cookie.match(/^(.*;)?\s*_consent_marketing\s*=\s*[^;]+(.*)?$/) ){ }
Menu
Menu
PakalpojumiOperatoriemMaģistrālā datu pārraides kanāla noma

Maģistrālā datu pārraides kanāla noma

Mēs nodrošinām maģistrālo datu pārraidi, savienojot lielākās Latvijas pilsētas, pilnībā izmantojot savu optisko tīklu un DWDM tehnoloģiju.

Mēs nodrošinām:

  • Garantētus datu pārraides ātrumus līdz 100Gb/s ar augstu pieejamību
  • Pakalpojuma pieejamību LVRTC maģistrālajos punktos
  • OSI Layer2 Ethernet (t.sk. SyncE) kanālus atbilstoši Metro Ethernet Forum standartam
  • Kanālu kvalitātes un darbības testus

Ieguvumi:

  • Augsta pakalpojumu kvalitē
  • Noturīgs un rezervēts tīkls
  • Pakalpojumu uzraudzība
  • Mūsdienīga tīkla infrastruktūra
  • 24×7 bojājumu novēršana
  • 24×7 klienta atbalsts
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums