PakalpojumiOperatoriemMaģistrālā datu pārraides kanāla noma

Maģistrālā datu pārraides kanāla noma

Mēs nodrošinām maģistrālo datu pārraidi, savienojot lielākās Latvijas pilsētas, pilnībā izmantojot savu optisko tīklu un DWDM tehnoloģiju.

Mēs nodrošinām:

  • Garantētus datu pārraides ātrumus līdz 100Gb/s ar augstu pieejamību
  • Pakalpojuma pieejamību LVRTC maģistrālajos punktos
  • OSI Layer2 Ethernet (t.sk. SyncE) kanālus atbilstoši Metro Ethernet Forum standartam
  • Kanālu kvalitātes un darbības testus

Ieguvumi:

  • Augsta pakalpojumu kvalitāte
  • Noturīgs un rezervēts tīkls
  • Pakalpojumu uzraudzība
  • Mūsdienīga tīkla infrastruktūra
  • 24×7 bojājumu novēršana
  • 24×7 klienta atbalsts
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums