Internets

Mēs nodrošinām ātrus un stabilus interneta pakalpojumus atbilstoši Jūsu vajadzībām.

Ieguvumi:

  • Pakalpojumu uzraudzība
  • Operatīva bojājumu novēršana atbilstoši izvēlētajam SLA līmenim
  • 24×7 klienta atbalsts.

Mēs nodrošinām:

  • Standarta interneta pakalpojuma ātrumu no 10Mb/s līdz 2Gb/s
  • Minimāli nepieciešamo publisko IPv4 adrešu skaitu un IPv6
  • Simetriskas datu plūsmas un garantētu ātrumu mūsu tīklā
  • Rezervētu savienojumu ieviešanu un nodrošināšanu (BGP)
  • Papildus IPv4 adrešu abonēšanu
  • Neatkarīgo interneta resursu reģistrēšanu un uzturēšanu RIPE datu bāzē
2Gb
Standarta interneta ātrums no 10Mb/s līdz 2Gb/s
99.9
pakalpojumu uzraudzība

Papildpakalpojumi:

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums