Novērtē pakalpojumu

Internets

Mēs nodrošinām ātrus un stabilus interneta pakalpojumus atbilstoši Jūsu vajadzībām.

Ieguvumi:

  • Pakalpojumu uzraudzība
  • Operatīva bojājumu novēršana atbilstoši izvēlētajam SLA līmenim
  • 24×7 klienta atbalsts

Mēs nodrošinām:

  • Standarta interneta pakalpojuma ātrumu no 10Mb/s līdz 2Gb/s
  • Minimāli nepieciešamo publisko IPv4 adrešu skaitu un IPv6
  • Simetriskas datu plūsmas un garantētu ātrumu mūsu tīklā
  • Rezervētu savienojumu ieviešanu un nodrošināšanu (BGP)
  • Papildus IPv4 adrešu abonēšanu
  • Neatkarīgo interneta resursu reģistrēšanu un uzturēšanu RIPE datu bāzē
2Gb
Standarta interneta ātrums no 10Mb/s līdz 2Gb/s
99.9
pakalpojumu uzraudzība

Papildpakalpojumi:

Šis pakalpojums pieejams tikai juridiskām personām. Saziņas formu lūdzam aizpildīt un datus iesniegt tikai juridisko personu kontaktpersonām. Fiziskas personas iesūtītie dati tiks dzēsti.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums