JaunumiVienojas par sadarbību interneta jaudas palielināšanai skolām

Vienojas par sadarbību interneta jaudas palielināšanai skolām

Lai palielinātu interneta datu pārraides iespējas Latvijas skolās, Izglītības un zinātnes ministrija un sadarbības partneri parakstījuši sadarbības memorandu ”Jaudīgs internets ikvienai Latvijas skolai”. Maksimāli ātra un izmaksu efektīva interneta ieviešana Latvijas izglītības iestādēm veicinās plašāku digitālā mācību satura un metožu izmantošanu mācību procesā.
Sadarbības memorandu parakstījusi Izglītības un zinātnes ministrija, Rīgas Tehniskās universitāte (RTU), sakaru operatori SIA ”Tet”, VAS ”Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC), SIA ”Latvijas Mobilais Telefons” (LMT), SIA ”Tele2”, SIA ”Bite Latvija”, SIA ”LinkIT/Dati grupa”, datu iekārtu ražotājs SIA ”Mikrotīkls” un Latvijas Pašvaldību savienība.

“Covid-19 krīze ir veicinājusi jauna un papildinoša digitāla mācību satura un materiālu radīšanu, un šo materiālu integrācija mācību procesā ir svarīga, lai Latvijas jaunieši būtu konkurētspējīgi savās karjeras izvēlēs. Šajos procesos vienlīdz svarīgas ir gan pieejamās tehnoloģijas, gan interneta datu pārraides ātrums. Jaudīgs internets ir laikmetīgas izglītības neatņemama daļa, tas ir ceļš uz vienlīdzīgām iespējām ikvienam Latvijas skolēnam, neatkarīgi no viņa dzīves vietas,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Memorands paredz izveidot kopīgu darba grupu skolu datu pārraides iespēju pilnveidošanai, kuru koordinēs RTU Rīgas Biznesa skola. Partneri sadarbībā ar skolām nodrošinās iespējami labākos risinājumus, kas paredz vairākas aktivitātes. Skolām būs iespējas nomainīt iekārtas un/vai mainīt tehniskoas ātruma ierobežojumus. Nepieciešamības gadījumā, kur tas iespējams, tiks nodrošinātas iekārtas datu pārraides jaudas palielināšanai. Vienošanās paredz palielināt arī datu pārraides pieslēguma jaudu esošās sadarbības ietvaros, lai datu pārraides ātruma palielināšana nesamērīgi nesadārdzina esošā pakalpojuma izmaksas, līdzīgu pakalpojumu nodrošinot pēc vienādiem izmaksu principiem.

Memorands paredz arī uzlabota institucionālā risinājuma izstrādi, kas ilgtermiņā nodrošinātu Latvijas skolu tehnoloģiskā nodrošinājuma pastāvīgu attīstību.

Vairums Latvijas skolu interneta pieslēgums nodrošina pilnvērtīgu datu pārraides apjomu attālinātā mācību procesa organizēšanai un iespējas izmantot digitālo mācību saturu. Tomēr ir skolas, īpaši lauku reģionos, kur pieejamais interneta datu pārraides ātrums ir nepieciešams lielāks.

Latvijas Pašvaldību savienības organizētajā pašvaldību aptaujā tika noskaidrots skolās izmantotā interneta pieslēgums un ātrums. Aptuveni 300 skolām aptaujas dati uzrāda nepietiekamu interneta ātrumu, tāpēc sadarbības memoranda partneri ir vienojušies veikt nepieciešamos darbus maksimāli ātra un izmaksu efektīva interneta jaudas palielināšanai primāri šajās izglītības iestādēs. Balstoties uz aptaujas datiem RTU RBS studenti pilotprojektā uzsāka sadarbību ar vairākām skolām, lai precizētu to vajadzības. Savukārt datu pārraides pakalpojuma sniedzēji un datu pārraides iekārtu ražotājs izvērtēja iespējas uzlabot skolu interneta pieslēguma jaudas. Pilotprojekta ietvaros sešas skolas atzina, ka to interneta datu pārraides vajadzības tiek nodrošinātas, trijās jau tiek īstenoti projekti un vēl deviņas atsaukušās sadarbībai, lai veiktu uzlabojumus. Sadarbības ietvaros sakaru operators “Tet” interneta ātrumu jau palielinājis Aizputes un Alsungas vidusskolām. Savukārt, interneta datu pārraides pakalpojumu sniedzējs SIA „LinkIT/Dati grupa palielinājis interneta ātrumu Bauskas pilsētas pamatskolā, Pilsrundāles vidusskolā, Uzvaras pamatskolā un Griķu pamatskolā. Datu pārraides iekārtu ražotājs SIA „Mikrotīkls” sadarbības ietvaros skolām dāvinājis 745 iekārtas, kas nodrošina labākas datu pārraides iespējas.

Pilotprojektā gūtie secinājumi un pieredze liecina, ka skolu interneta jaudas palielināšanu daudzos gadījumos iespējams panākt ar salīdzinoši nelieliem resursiem vai bez būtiskiem kapitālieguldījumiem. Atsevišķos gadījumos skolām ir nepieciešama pareiza iekšējo datu pārraides tīklu konfigurēšana vai papildu datu pārraides iekārtu uzstādīšana. Tāpat pieredze liecina, ka nereti nepieciešama arī ciešāka sadarbība un informācijas apmaiņa starp skolu, pakalpojuma sniedzēju, pašvaldību, iekārtu ražotājiem un citiem partneriem efektīvākas datu pārraides iespēju nodrošināšanai.

Šobrīd noslēgtās sadarbības ietvaros norit intensīvs darbs, lai katrai skolai atbilstoši tā interneta datu pārraides pakalpojuma sniedzējam, apzinātu maksimāli iespējamo interneta datu pārraides ātrumu. Līdz marta beigām izvirzīts mērķis vēl 150 skolām palielināt interneta datu pārraides ātrumu. RTU RBS studentu projekta grupa ir izveidojusi īpašu interneta vietni https://skoluinternets.lv/ , kur saziņas platformā skolām ir iespējas risināt dažādus jautājumus, lai uzlabotu interneta ātrumu un pieejamību, kā arī pieteikt vajadzības jaudīgākam internetam iniciatīvas ietvaros. Interneta vietne ikvienam interesentam sniedz iespējas ar interaktīvas kartes palīdzību iepazīties, kāds un cik jaudīgs interneta pieslēgums šobrīd tiek nodrošināts konkrētā skolā.

Izglītības un zinātnes ministrija, lai kompensētu skolām palielinātā interneta datu pārraides izmaksas, plāno šogad novirzīt vairāk nekā 600 tūkstošus eiro.

Līdzās noslēgtajai sadarbībai turpinās darbs pie LVRTC projekta par elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošanu tajās lauku teritorijās, kurās neviens elektronisko sakaru komersants nesniedz un tuvāko trīs gadu laikā neplāno sniegt interneta pakalpojumus ar uzlabotiem datu pārraides parametriem (“baltās teritorijas”). Projekta ietvaros vairākām vispārējās izglītības iestādēm paredzēts izbūvēt “vidējās jūdzes” optiskā tīkla infrastruktūru.
Veiksmīgi sadarbības projekti ar mobilo sakaru operatoriem ir īstenoti jau līdz šim – pērn, pavasarī attālinātā mācību procesa nodrošināšanai skolām tika piegādātas viedierīces un nodrošināts bezmaksas mobilais pieslēgums. Savukārt uzņēmums SIA „Mikrotīkls” jau kopš 2014. gada sadarbojas ar skolām un bez atlīdzības nodrošina bezvadu datu pārraides iekārtas.