JaunumiUzsāk būvnieka atlasi Rīgas radio un televīzijas torņa pārbūves īstenošanai

Uzsāk būvnieka atlasi Rīgas radio un televīzijas torņa pārbūves īstenošanai

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk – LVRTC) ir uzsācis Rīgas radio un televīzijas torņa un tehniski administratīvās ēkas Zaķusalā pārbūves iepirkumu. Pašlaik ir uzsākta pārbūves veikšanas kandidātu atlase, kas ilgs aptuveni trīs mēnešus.

Kā ziņots iepriekš, 2022.gadā, ņemot vērā ievērojamo būvniecības izmaksu pieaugumu, LVRTC veica Zaķusalas TV torņa būvprojekta risinājumu paredzēto izmaksu aktualizēšanu, secinot, ka izmaksu pieaugums būtiski pārsniedz prognozes. Izsludinātais iepirkums tika pārtraukts un projekta ieceres tika pārskatītas.

Pārbūves rezultātā TV tornī tiks atjaunotas novecojušās ēku konstrukcijas un uzlabota ēkas energoefektivitāte. Tiks atjaunota un paplašināta publiskā telpa, izbūvēti skatu laukumi 100 un vairāk kā 130m augstumā, kā arī multifunkcionāla pasākumu telpa 100m augstumā. Vienā no skatu laukumiem paredzēts izvietot stikla kubus, kas izvirzīti ārpus torņa būves un ļaus apmeklētājiem piedzīvot atrašanos lielā augstumā ārpus torņa, bet vairāk nekā 130 metru augstumā apmeklētājiem būs pieejams atvērts skatu laukums.

Adrenalīna cienītājiem tiks piedāvāta “pastaiga mākoņos” – iespēja ar speciālu drošinājumu iziet uz 220m augstumā esošās atklātās platformas.

Tornī paredzēts izveidot arī darbinieku darba vietas, tehniskās telpas un ēkas darbības nodrošināšanai nepieciešamo tehnoloģisko aprīkojumu. Torņa teritoriju paredzēts apzaļumot, izveidot atpūtas un piknika punktus, kā arī auto novietni apmeklētājiem.

Tiks atjaunotas un no jauna izbūvētas visas inženiertehniskās sistēmas, kas tiks pieslēgtas pie jaunas vadības un automatizācijas sistēmas, nodrošinot energoefektīvu un ilgtspējīgu ēkas pārvaldību.

Energoefektivitātes uzlabošanai tiks izbūvēta arī jauna rekuperācijas sistēma, kā arī pārbūvētas un uzlabotas ugunsdrošības un ugunsdzēsības sistēmas.

Būvniekam, kas īstenos torņa pārbūvi, tiks uzticēta arī  siltumapgādes, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, kā arī elektroapgādes sistēmu izbūve.

Starp TV torņa balstiem šobrīd netiks izbūvēts Fuko svārsts, kā tas tika plānots iepriekš. Tāpat starp torņa balstiem esošajā administratīvajā ēkā pašlaik netiks veidota plaša publiskā zona, kas būtu iespējams tikai būtiski palielinot esošo būvi.

Projekta aktualizēšana tiks pabeigta šogad, bet, lai pārbūvi varētu uzsākt pēc iespējas ātrāk, jau šobrīd tiek uzsākta kandidātu atlase.

Paredzamā līgumsumma šobrīd tiek lēsta virs 30 miljoniem euro. Ja iepirkums ritēs atbilstoši plānam, izvēlētais būvnieks būvdarbus varētu uzsākt jau nākamajā gadā.

Konkursa rezultātā paredzēts atlasīt būvnieku, kurš  pēdējo piecu gadu laikā kā galvenais būvdarbu veicējs ir veicis vismaz vienas ēkas jaunu būvniecību vai pārbūves būvdarbus, kur būvdarbu līguma izmaksas (līgumcena) ir vismaz 20 miljoni eur bez pievienotās vērtības nodokļa. Tāpat no būvnieka tiek sagaidīta pieredze elektrosistēmu un infrastruktūras izbūvē – vismaz viena 6-20 kV  sadales punkta vai sadalietaises ar ne mazāk kā četriem jaudas slēdžiem, kuriem ir pieslēgtas elektrolīnijas, t.sk. releju aizsardzība, automātika un vadība, vismaz divu  6-20/0,4 kV transformatoru apakšstaciju (TA) ar katra transformatora jaudu vismaz 1600kVA izveidē.

LVRTC paredz, ka kandidātu atlasē iesaistīsies gan pašmāju, gan ārvalstu būvnieki.

Informācija par iepirkumu publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā.