JaunumiPar projekta ”Automatizētās robežu uzraudzības infrastruktūra” īstenošanu 2.ceturksnī

Par projekta ”Automatizētās robežu uzraudzības infrastruktūra” īstenošanu 2.ceturksnī

Valsts robežsardze informē par Projekta ”Automatizētas robežu uzraudzības infrastruktūra” realizācijas gaitu un būtiskiem sasniegumiem 2. ceturksnī. Valsts robežsardze kopā ar projekta sadarbības partneriem turpināja strādāt pie Latvijas Republikas – Baltkrievijas republikas ārējās sauszemes robežas tehnoloģiskās infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbiem.

Būtiskākie sasniegumi 2. ceturksnī:

 • Projektēšana un būvniecība:
 • 2024. gada 2. aprīlī noslēgts pasūtījuma līgums starp VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) un SIA “WOLTEC” par tehnoloģiskās infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību aptuveni 24,9 km garam robežas posmam (1. kārtas 3. objekts).
 • Noslēgti pasūtījuma līgumi trijiem valsts robežas posmiem aptuveni 113 km kopgarumā.
 • Aktīvi notiek projektēšanas darbi, izstrādāto būvprojektu saskaņošana un sagatavošanas darbi būvdarbu uzsākšanai.
 • Tehnoloģiskā risinājuma projektēšana un būvniecība 2. kārta:
 • 2024. gada 13. jūnijā LVRTC valdē apstiprināti cenu aptaujas rezultāti.
 • Organizēta pasūtījuma līguma noslēgšana ar cenu aptaujas uzvarētāju, paredzot ierīkot tehnoloģisko infrastruktūru gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas republikas valsts robežas posmu 59,8 km kopgarumā.
 • Būvuzraudzība un būvniecības atbalsts:
 • 2024. gada jūnijā noslēgtas vispārīgās vienošanās ar dinamiskā iepirkuma procedūras principiem ar trīs komersantiem būvuzraudzības un būvniecības atbalsta pakalpojumu sniegšanai. 2024. gada 17. jūnijā izsludināta cenu aptauja par 1.kārtas būvuzraudzības un būvniecības atbalsta pakalpojumiem. Papildu komersantiem nosūtīti uzaicinājumi noslēgt vispārīgās vienošanās nākamajām kārtām.
 • Novērošanas un sakaru torņu tehniskā apsekošana:
 • 2024. gada 14. jūnijā Nodrošinājuma valsts aģentūra izbeidza iepirkumu bez rezultātiem. 27. jūnijā izsludināts atkārtots iepirkums.
 • Pieredzes apmaiņas braucieni:
 • 2024. gada 7.-9. aprīlī organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvas Republiku.
 • 2024.gada 3.-6. jūnijā organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Polijas Republiku.
 • Projekta atklāšanas pasākums:
 • 2024. gada 13.-14. maijā rīkots pasākums sabiedrības informēšanai par projekta nozīmību, plānotajiem mērķiem, aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem.

  Projekts ”Automatizētās robežu uzraudzības infrastruktūra”  ir būtisks solis Latvijas nacionālās drošības stiprināšanā, tā īstenošana ļaus Valsts robežsardzei efektīvi izmantot personāla resursus paaugstināsies kontroles un reaģēšanas spējas uz situāciju pierobežā, tiks stiprināta kopēja likumpārkāpumu novēršanas, profilakses un atklāšanas kapacitāte, kā arī paaugstināsies vietējo iedzīvotāju drošība un dzīves kvalitāte. Projekts kopumā sniegs ieguldījumu Eiropas Savienības drošības stratēģijas īstenošanā un aizsargās pamattiesības un Eiropas vērtības.

#ESfondi, #EUFunds #EUinmyregion, #InvestEU, #ESfondiDROSIBA

 Informāciju sagatavoja Valsts robežsardze