JaunumiTransportlīdzekļu izsole

Transportlīdzekļu izsole

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (reģistrācijas Nr. 40003011203) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod kustamo mantu – transportlīdzekli VOLVO XC60 (valsts reģ. Nr.JL2783).

Izsoles sākumcena EUR 15400. Izsoles solis – EUR 200.

Izsoles sākums – 2021.gada 6.septembris, izsoles noslēgums – 2021.gada 6.oktobris plkst. 13:00.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 26.septebrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” norēķinu kontā AS “Citadele banka” kontā Nr.LV37PARX0000835930001, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Vertejums LVRTC Volvo XC60 JL2783 nr. 15-2021

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (reģistrācijas Nr. 40003011203) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod kustamo mantu – transportlīdzekli UAZ 3973-01 (reģ. Nr.BV4996).

Izsoles sākumcena EUR 1500. Izsoles solis – EUR 50.

Izsoles sākums– 2021.gada 16.septembris, izsoles noslēgums – 2021.gada 6.oktobris plkst. 13:00.

Vērtējums UAZ 3973 BV4996

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 26.septebrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” norēķinu kontā AS “Citadele banka” kontā Nr.LV37PARX0000835930001, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama.

Tālrunis 67108712. e-pasts:

Objekts tiek pārdots ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normas.