JaunumiTransportlīdzekļu izsole

Transportlīdzekļu izsole

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod kustamo mantu – 22 transportlīdzekļus:

Renault Kangoo (17 gab.);
Renault Megane (2 gab.);
Renault Master (1 gab.);
Renault Trafic (1 gab);
Mitsubishi L200 (1 gab).

Izsoles sākums – 2023. gada 28. decembris plkst. 13:00.

Izsoles noslēgums – 2024. gada 17. janvāris plkst. 13:00.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 7. janvārim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” norēķinu kontā AS “Swedbank”;
Kods: HABALV22 kontā Nr.LV42HABA0551048637971,
un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles norises noteikumi: izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Izsolāmā īpašuma apskate ierobežotas piekļuves teritorijā Zaķusalas krastmalā 1, Rīgā 2024. gada 4. janvārī un 5. janvārī no plkst.10.00-12.00

Pieteikties transportlīdzekļa apskatei ir iespējams, nosūtot e-pasta vēstuli izsoles koordinatoram (e-pasts: ), norādot dalībnieka un pavadošo personu vārdu uzvārdu un transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, ja plānots ierasties ar tādu.

Objekts tiek pārdots ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normas.