JaunumiParakstīts sadarbības memorands par kvantu tehnoloģiju attīstību

Parakstīts sadarbības memorands par kvantu tehnoloģiju attīstību

Šodien, 19. oktobrī kvantu tehnoloģiju eksperti, zinātnieki, IKT nozares pārstāvji un politikas veidotāji, kopumā 11 organizācijas, parakstīja memorandu par sadarbību kvantu tehnoloģiju attīstībā. Memoranda parakstīšana notiks starptautiskā foruma “5G Techritory” koprades pasākumā “Sagaidot kvantu ēru”, kas tiek organizēts, lai veicinātu diskusiju starp politikas veidotājiem, zinātniekiem un nozares līderiem par kvantu tehnoloģiju ietekmi uz dažādām tautsaimniecības nozarēm, tostarp, par drošības un tehnoloģiskās attīstības izaicinājumiem.

Kvantu tehnoloģiju attīstībai Latvijā ir ievērojams izaugsmes un inovāciju potenciāls. Latvija veidojas par reģiona kvantu tehnoloģiju pētniecības un attīstības centru, tāpēc memorands ir būtisks solis pretī visu iesaistīto pušu vienotai izpratnei un ilgtspējīgai sadarbībai, zināšanu un pieredzes apmaiņai un tehnoloģiju aprobācijai industrijās.

“Sadarbība un vienota izpratne par nacionālām interesēm ir būtiskākie priekšnosacījumi tehnoloģijas plašai attīstībai un ieviešanai. Tā sekmēs ne vien kopēju projektu īstenošanu, bet nozares attīstību kopumā, tostarp, kvantu tehnoloģiju ieviešanu mūsu ikdienā, visdažādākajās tautsaimniecības nozarēs, kā arī kvalificēta darbaspēka pieaugumu, investīcijas un sadarbības partneru piesaisti,” uzsver viens no memoranda iniciatoriem, LVRTC valdes loceklis Evijs Taube.

Memorandu parakstīja VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, VAS Elektroniskie sakari, Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Rīgas Tehniskā universitāte, SIA LMT, SIA TET, SIA Mikrotīkls, Satiksmes ministrija, Aizsardzības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.