JaunumiPar iepirkumu “Mobilo telefonu sarunas un pakalpojumi”

Par iepirkumu “Mobilo telefonu sarunas un pakalpojumi”

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) aizliedzis VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) bez grozījumu veikšanas turpināt iepirkuma procedūru un slēgt iepirkuma līgumu atklātā konkursā “Mobilo telefonu sarunas un pakalpojumi”.

LVRTC ir saņēmis IUB lēmumu un šobrīd atbildīgie speciālisti ar to iepazīstas, lai lemtu par turpmāko konkursa gaitu.

Atbildot uz publiski izskanējušo informāciju un viedokļiem informējam, ka LVRTC kā 100% valstij piederoša kapitālsabiedrība savā ikdienas darbībā sniedz valstiski nozīmīgus pakalpojumus privātajām un publiskajām personām visā Latvijas teritorijā, tostarp deleģētos uzdevumus, tāpēc LVRTC ir svarīga kvalitatīva sakaru pieejamība jebkurā Latvijas vietā.

LVRTC pārvalda vērienīgu sakaru infrastruktūru – vairāk nekā 6000km plašu maģistrālo un vidējās jūdzes optisko sakaru tīklu, torņu un mastu infrastruktūru, kā arī komunikāciju trases, šahtas, pazemes sakaru maģistrāles visā valsts teritorija. Jāuzsver, ka LVRTC optiskais tīkls atrodas arī tā saucamajās baltajās teritorijās – vietās, kas identificētas kā novadi, kur iedzīvotājiem ir zemāka piekļuve ātrgaitas interneta sakariem, attālajos reģionos, austrumu pierobežā. Ņemot vērā šos apstākļus, LVRTC ir patiesi būtisks bāzes staciju skaits un ar to tieši saistītais mobilā sakaru tīkla pārklājums visos novados, tā kā mūsu speciālistu un inženieru darba vietas katru dienu atšķiras atkarībā no veicamo darbu lokācijas.

LVRTC situāciju un prasības attiecībā uz mobilo sakaru pārklājumu un sakaru kvalitāti ir būtiski atšķirīgas no tādu organizāciju prasībām, kuru biroji, klientu apkalpošanas centri vai ražotnes atrodas noteiktās un prognozējamās adresēs, tāpēc LVRTC, veicot iepirkumu, bāzes staciju skaitu nosaka kā būtisku kritēriju saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Tāpat LVRTC objektu skaits un atrašanās vietas paplašinās, attīstīto savu pakalpojumu sniegšanas apmēru. Līdz ar to konkrēta darbu veikšanas vieta Latvijas Republikas teritorijā nav nosakāma un prognozējama un sakariem jābūt pieejamiem jebkurā vietā, tostarp attālajos reģionos.

LVRTC kā piedāvājumu vērtēšanas kritērijus izmantoja tādus kritērijus, kas ir nesaraujami saistīti ar mobilo sakaru pakalpojumu kvalitāti, tas ir, lejupielādes un augšupielādes ātrums dažādās Latvijas Republikas teritorijās, latentuma, trīces vērtības un mērījumu vietu procentuālais sadalījums, kurās mērījumu laikā interneta pakalpojums Latvijas Republikas teritorijā nebija pieejams neesoša vai nestabila tīkla pārklājuma dēļ Šie kritēriji ir izvēlēti, jo tiem ir būtiska nozīme stabila un nepārtraukta interneta pakalpojuma nodrošināšanā, kas nepieciešama arī dažādu iekārtu darbībai un kvalitatīvai saziņai no jebkuras Latvijas vietas.

Līdz ar to iepirkumā tika izvēlēti tai skaitā šie minētie kritēriji, jo ir tieši saistīta ar iepirkuma līguma kvalitatīvu izpildi un kopumā raksturo elektronisko sakaru kvalitāti elektronisko sakaru komersanta tīklā. LVRTC apzinās, ka attiecībā uz atsevišķiem kritērijiem pēdējie publiski pieejamie dati ir SPRK mājas lapā publicētie dati par 2020.gadu, vienlaikus norādām, ka nav alternatīvu jaunāku veiktu mērījumu vai līdzvērtīgu kritēriju, kurus būtu iespējams izmantot un kas būtu pārbaudīti un uzticami avoti nevis pašu pretendentu sniegtā informācija.

LVRTC lems par turpmāko konkursa virzību, kā arī nepieciešamības gadījumā konsultēsies ar IUB un SPRK par kritērijiem, kuru iekļaušana ir pieļaujama konkursa nolikumā un nodrošinātu pārliecību par operatora tīkla pārklājumu un sakaru kvalitāti. Līdz šim publiskajā telpā nav minēti alternatīvi avoti, kur pasūtītājs var pārliecināties par iepriekšminēto kritēriju sasniegšanu.