JaunumiPar bezmaksas TV apraidē esošo programmu uztveršanu Dagdā

Par bezmaksas TV apraidē esošo programmu uztveršanu Dagdā

Kopš 1.aprīļa, kad līdz ar izmaiņām bezmaksas apraides tīklā tika izslēgts TV raidītājs Dagdā, LVRTC ir saņēmis vienu sūdzību no iedzīvotāja par bezmaksas apraidē esošo programmu uztveršanu.

LVRTC informē, ka līdz ar raidītāja izvietošanu Skaistā funkcionāli un tehniski jau kopš pērnā gada janvāra nav nepieciešams uzturēt raidītāju Dagdā.  Dagdas raidītājs turpināja darbu, lai novērstu  neērtības iedzīvotājiem, kas rastos līdz ar nepieciešamību veikt kanālu pārskaņošanu. Tika lemts raidītāju noņemt tad, kad iedzīvotājiem būs nepieciešams veikt pārskaņošanu saistībā ar jaunas programmas pievienošanu, tādejādi novēršot , ka konkrētā apvidus iedzīvotājiem būtu vairākkārt jāveic pārskaņošana.

LVRTC regulāri veic uztveršanas mērījumus visā Latvijā, tostarp pirms un pēc 6.programmas pievienošanas bezmaksas apraides  tīklam un raidītāja atslēgšanas tika veikti uztveršanas mērījumi Dagdā. Uztveršana mērīta ar standarta uztverošo antenu aptuveni 3m augstumā Mērījumos tika secināts, ka signāla stiprums no raidītāja Dagdā un raidītāja Skaistā ir vienāds, turklāt sasniedz 100% .

Tāpat LVRTC speciālisti mērīja signāla stiprumu ar stieņveida antenu. Signāla stiprums ar šādu antenu bija 90%.

Ņemot vērā Dagdas ģeogrāfisko izvietojumu, mērījumi tika veikti vairākās pilsētas  vietās. Visur signāla līmenis bija vienlīdz labs un, izmantojot uztverošās antenas, kas orientētas uz Skaistas torni un ir atbilstošā tehniskā stāvoklī, bezmaksas apraidē esošo programmu uztveršana ir iespējama labā kvalitātē.

Pēc iedzīvotāja sūdzības saņemšanas LVRTC atkārtoti veica uztveršanas mērījumus konkrētajā adresē, kur secināja, ka daļai iedzīvotāju nemaz nav uztverošo antenu un kamēr raidītājs atradās Dagdā, uztveršana bija iespējama pat bez antenas.

Līdz ar raidītāja izslēgšanu šiem iedzīvotājiem, kā arī iedzīvotājiem, kuri izmantoja apstākļiem neatbilstošas antenas, var rasties grūtības uztvert TV signālu. LVRTC vērš uzmanību, ka stabilai TV signāla uztveršanai ir nepieciešama apstākļiem atbilstoša uztverošā antena, tehniskā kārtībā esoši kabeļi un to savienojumi.

Skaistas mastā izvietotais raidītājs pārraida tikai bezmaksas apraidē esošās programmas (saskaņā ar raidorganizāciju pasūtījumu), tāpēc maksas apraidē esošās programmas iespējams uztvert no  Daugavpils torņa.