JaunumiMaksas virszemes TV skatītājiem Latgalē būs jāveic kanālu pārskaņošana

Maksas virszemes TV skatītājiem Latgalē būs jāveic kanālu pārskaņošana

Līdz ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada lēmumu par televīzijas 700 MHz frekvenču joslas pakāpenisku atbrīvošanu no 2022. gada, lai nodotu to mobilo operatoru rīcībā, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs  (turpmāk – LVRTC) veiks  televīzijas kanālu pārskaņošanu. Pirmie darbi ir ieplānoti otrdien, 26. oktobrī Latgalē – Daugavpils, Rēzeknes un Viesītes TV raidītājos.

Kad un kur notiks darbi?

Skatītāju ērtībai darbi notiks nakts laikā – 26. oktobrī no plkst. 1.00 līdz plkst. 6.00. Darbu veikšanas laikā Daugavpils, Rēzeknes un Viesītes TV raidītājiem uz laiku tiks apturēta bezmaksas apraidē esošo TV programmu, kā arī daļa maksas apraidē esošo programmu pārraidīšana. No rīta iedzīvotājiem, kuri izmanto maksas virszemes televīzijaspakalpojumus, ir jāveic uztvērēju jeb dekoderu pārskaņošana uz jaunajām uztveramajām frekvencēm savos televizoros. Lai arī jaunākās paaudzes televizoros kanālu pārvietošana notiks automātiski, dekoderu pārskaņošana ieteicama visiem klientiem.

Bezmaksas apraides skatītājiem programmas atjaunosies automātiski. Gadījumā, ja tas nenotiek, lūdzam arī bezmaksas programmu skatītājus veikt kanālu pārskaņošanu savos uztvērējos.

Katra LVRTC raidītāja apraides zona ir aptuveni 50 km rādiusā ap torni, kurā tas uzstādīts, tomēr apraides lauku ietekmē arī reljefs, kā arī tuvumā esošie fiziskie šķēršļi, tāpēc var būt, ka iedzīvotāji uztver TV signālu ne tikai no tuvākā torņa, bet arī no tālāk esošā torņa. Piemēram, Viļakas iedzīvotāji var uztver TV signālu gan no Rēzeknes, gan Alūksnes tornī izvietotā raidītāja.

Informatīvā lapa par bezmaksas TV apraides aktualitātēm www.tvapraide.lv