JaunumiLVRTC valdes locekļa amatā uz pieciem gadiem ievēlēta Ilze Opmane-Jēgere

LVRTC valdes locekļa amatā uz pieciem gadiem ievēlēta Ilze Opmane-Jēgere

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) padome sākot ar šī gada 1. augustu valdes locekļa amatā ar kompetenci finanšu jomā ir ievēlējusi Ilzi Opmani – Jēgeri. I. Opmane-Jēgere kopš šī gada 9. februāra ieņēma valdes locekļa amatu uz laiku līdz valdes locekļu amata konkursa noslēgumam, bet līdz ar konkursa noslēgšanos iecelta amatā uz nākamajiem pieciem gadiem.

I.Opmane-Jēgere LVRTC strādā kopš 2019. gada, kad kļuva par LVRTC Finanšu un administratīvā departamenta direktori.  Pirms tam I. Opmane – Jēgere strādājusi vadošos amatos finanšu nozarē, esot gan Korporatīvo kredītrisku vadītāja Luminor Latvija, gan Lielo uzņēmumu pārvaldes vadītāja DNB Latvija, gan Darījumu atbalsta daļas vadītāja Deloitte Latvia. I. Opmane-Jēgere ieguvusi Profesionālā bakalaura grādu Uzņēmējdarbībā un vadībā, kā arī apguvusi biznesa vērtēšanu Amerikas vērtētāju asociācijā. Trīs gadu laikā I. Opmane – Jēgere ir veikusi būtiskus uzlabojumus vispārējās plānošanas, finanšu un projektu analīzes procesos, kā arī uzsākusi vairāku jaunu informācijas sistēmu ieviešanu. I. Opmanes – Jēgeres pārvaldībā ir arī uzņēmuma iekšējās kultūras un vadītāju attīstība.

Kā ziņots iepriekš, šī gada martā LVRTC izsludināja atklātu konkursu uz divu valdes locekļu amatiem. Lai nodrošinātu profesionālu kandidātu atlases un izvērtēšanas procesu, tika piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “Eiro Personāls”, kā arī izveidota nominācijas komisija, kurā darbojās LVRTC padomes locekļi, LVRTC valdes priekšsēdētājs, kā arī Pārresoru koordinācijas centra un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta pārstāvji.

Izsludinātajam konkursam uz valdes locekļa amatu ar kompetenci finanšu jomā tika saņemti 10 pieteikumi, savukārt uz valdes locekļa amatu ar kompetenci IKT jomā tika saņemti 22 pieteikumi. Konkurss tika organizēts četrās kārtās.

Apkopojot kandidātu vērtējumus par visām četrām konkursa kārtām, nominācijas komisija pieņēma lēmumu izvirzīt LVRTC padomei izvērtēšanai katram valdes locekļa amatam  divus kandidātus, norādot tos prioritārā secībā pēc visās atlases kārtās iegūto punktu kopsummas rezultāta.

LVRTC padome šobrīd ir pieņēmusi lēmumu tikai par valdes locekļa ar kompetenci finanšu jomā amata konkursa rezultātu un turpinās divu kandidātu izvērtēšana uz valdes locekļa amatu ar kompetenci IKT jomā.

Plašāka informācija par valdes locekļu amata konkursa gaitu pieejama: https://www.lvrtc.lv/jaunumi/informacija-par-konkursa-rezultatiem-uz-vas-latvijas-valsts-radio-un-televizijas-centrs-valdes-loceklu-amatiem/