JaunumiLVRTC un LUMII veicis kvantu datu pārraides testu vairāk nekā 33km garā tīkla trasē

LVRTC un LUMII veicis kvantu datu pārraides testu vairāk nekā 33km garā tīkla trasē

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk – LVRTC) un  Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (turpmāk –  LUMII) ir īstenojuši Latvijai vēsturisku kvantisko atslēgu sadales (QKD) tehnoloģijas testu vairāk nekā 33 km garā datu pārraides tīklā, informē VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs. Šī tehnoloģija nodrošina, ka pārraidīto informāciju nevar atšifrēt pat ar kvantu datoriem.

Tests veikts, izmantojot LVRTC optisko tīklu, kā arī LVRTC jaunākā un jaudīgākā datu centra skaitļošanas jaudas un tā laikā izdevies sasniegt Latvijas vēsturē lielāko atslēgu sadales ātrumu, kas ir atbilstošs šifrēšanas iekārtu maksimālai jaudai.

LVRTC un LUMII eksperti  izmantoja QKD iekārtas savienojumā ar datu pārraides iekārtām, lai veiktu garantēti drošu datu pārraidi darbojošā trasē, reālos apstākļos. Testa laikā gūts apstiprinājums tam, ka kvantu atslēgu tehnoloģijas pielietošana ir realizējama reālos apstākļos, distancē, kas jau  pielīdzināma starppilsētas datu pārraides tīkla garumam, un tuvākajā nākotnē droši varēs tikt ieviesta dzīvē.

“Kvantisku atslēgu sadales tehnoloģija datu kodēšanas atslēgas optiskajā tīklā pārsūta otrai pusei ar fotoniem un tādā veidā jau ne matemātiski izstrādāti datu kodēšanas algoritmi, bet gan kvantu fizikas likumi garantē datu noklausīšanās neiespējamību,” uzsvēra  LUMII direktore Ināra Opmane.

“Notikušais tests reālā vidē un apstākļos ir būtisks solis pretī tam, lai Latvija varētu īstenot apņemšanos veidot  kvantu sakaru tīklu, kas darbotos gan kā drošs datu apmaiņas mehānisms starp dažām organizācijām, gan palīdzētu ieviest un piemērot kvantu tehnoloģijas, nodrošinot piekļuvi tehniskajām kompetencēm un radot vidi risinājuma testēšanai pirms šo tehnoloģiju ieviešanas plašā mērogā. Esam gandarīti, ka LVRTC izveidotā datu pārraides infrastruktūra ir atbilstoša kvantu tehnoloģiju attīstībai. Iegūtie secinājumi palīdzēs mūsu infrastruktūras speciālistiem precīzāk plānot tīkla attīstību, jo kvantu datori vairs nav neprognozējami tāla nākotne, tāpēc to ienākšanai visdažādākajās tautsaimniecības nozarēs ir mērķtiecīgi jāgatavojas. Sadarbība tehnoloģiju izpētē un attīstībā turpināsies, un paredzam, ka jau šogad īstenosim arī kvantu datu pārraides testu starppilsētu maģistrālajā datu pārraides tīklā līdz pat 50 km attālumā no Rīgas,” norāda LVRTC valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis.

Kvantu tehnoloģijas paver jaunas iespējas drošai digitālai komunikācijai un kibernoziegumu mazināšanai, tāpēc būtiski pieaug valdību un  industriju interese par to izmantošanas potenciālu.

Kā ziņots iepriekš, šī gada 9. jūlijā LVRTC un LUMII noslēdza sadarbības memorandu par  sadarbību kvantu datu pārraides iespēju izpētē un testēšanā.

Ņemot vērā LVRTC piederošo datu pārraides, apstrādes, skaitļošanas un optiskā tīkla infrastruktūru, kas uzskatāma par valsts datu pārraides mugurkaulu, kā arī kiberaizsardzības pakalpojumus, ko LVRTC sniedz valsts pārvaldei, LVRTC ir ieinteresēts kvantu datu pārraides un citu funkcionalitāšu potenciāla apzināšanā un pielietojumu izpētē, kas ļautu savlaicīgi veidot valstij nepieciešamos tehnoloģiskos risinājumus gan aizsardzības, gan zinātnes, medicīnas un izglītības jomās, kā arī vērtēt kvantu skaitļošanas iespēju potenciālu visās tautsaimniecības nozarēs.