JaunumiLVRTC samazina platjoslas optiskā tīkla nomas tarifus elektronisko sakaru operatoriem

LVRTC samazina platjoslas optiskā tīkla nomas tarifus elektronisko sakaru operatoriem

Šā gada 8.decembrī  stāsies spēkā jauni, samazināti platjoslas optiskā tīkla izmantošanas tarifi elektronisko sakaru operatoriem. Turpmāk vidējās jūdzes optiskās tīkla nomas maksa par vienu kilometru būs  10 EUR mēnesī līdzšinējo 12 eur vietā, informē ERAF līdzfinansētā platjoslas optiskā tīkla izbūves projekta īstenotājs VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk – LVRTC).

Tāpat operatoriem būs 30% atlaide optiskā tīkla nomai 69 Latvijas apdzīvotās vietās, kas noteiktas kā atbalstāmās. Slēdzot līgumu par tīkla nomu uz 36 mēnešiem un nodrošinot pakalpojumus iedzīvotājiem, tīkla nomas maksa šajās vietās būs 7 eur par kilometru mēnesī.

Par atbalstāmām teritorijām noteikti gan ciemi, gan apdzīvotas vietas 60 Latvijas pagastos. Visvairāk atbalstāmo teritoriju ir Vidzemē. Atbalstāmās teritorijas tiks pārskatītas un aktualizētas vienlaikus ar Piekļuves tarifu aprēķināšanas metodikas pārskatīšanu, kas notiek reizi gadā.  Šobrīd atlaide tiek piemērota diviem elektronisko sakaru komersantu iznomātiem posmiem.

Šogad tīklu iznomājuši kopumā 15 elektronisko sakaru komersanti, tostarp trīs lielākie mobilo sakaru operatori. Deviņi no komersantiem, kas jau izmanto tīklu, ir reģionālie elektronisko sakaru operatori, kas par saviem līdzekļiem infrastruktūras izbūvi konkrētajās teritorijās nevarētu veikt augsto izmaksu dēļ. Aizvien vairāk optisko tīklu izmanto visi mobilo sakaru komersanti, būtiski pieaug mobilo sakaru pieslēgumu skaits.

Kopējais operatoru iznomātā tīkla kilometru skaits šomēnes pārsniedzis 4900km. Iznomāto kilometru skaits kopš 2020.gada palielinājies vairāk nekā divas reizes.  Pēc iznomāto kilometru skaita visvairāk optisko tīklu izmanto Madonas novadā, kur operatori iznomājuši 577km, no 400- 500km optiskā tīkla operatori iznomājuši Valmieras, Alūksnes, Rēzeknes un Dobeles novads, bet 378km optiskā tīkla operatori izmanto Bauskas novadā.

Pēc tarifu izmaiņu stāšanās spēkā operatoriem vairs netiks piemērota apjoma atlaide, jeb fiksēta nomas maksa, kas līdz šim bija paredzēta gadījumos, kad operatora iznomāto kilometru apjoms sasniedz 1800km. Operatori, kuri šobrīd jau nomā platjoslas tīklu, pēc tarifu stāšanās spēkā varēs izvēlēties – 3 gadus saglābāt esošos tarifus vai arī piemērot jaunos.  Tā kā platjoslas projekts ir bezpeļņas projekts, tīkla nomas maksa ietver tikai tīkla uzturēšanas izmaksas.

Nomas tarifus un to metodiku reizi gadā, saskaņā ar valsts atbalsta programmas nosacījumiem, pārskata un apstiprina Satiksmes ministrija un valsts atbalsta programmas uzraudzībai izveidotā Optiskā tīkla uzraudzības komiteja.

Kāpēc nepieciešams platjoslas optiskais tīkls, ko izbūvē un uztur LVRTC?

Platjoslas optiskais tīkls saskaņā ar 2010. gadā Eiropas Savienības apstiprināto stratēģiju “Eiropa 2020”, tiek izbūvēts, lai attālajos novados, vietās, kur iedzīvotāju blīvums ir neliels un elektronisko sakaru komersantiem ir finansiāli neizdevīgi un neiespējami būvēt savu optisko tīklu, nodrošinātu iedzīvotājiem piekļuvi ātram un īpaši ātram internetam. Īpaši nozīmīgs tīkls ir reģionālajiem elektronisko sakaru komersantiem, kuru rocība nereti neļauj veikt ilgtermiņa investīcijas savas sakaru infrastruktūras izveidē.

2012.gadā LVRTC  ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu uzsāka projektu “Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīkla attīstība lauku reģionos” (platjoslas projekts).

Projekta īstenošana ir sadalīta divās kārtās. Projekta pirmajā kārtā, kas noslēdzās  2015.gada augustā,  ir izbūvēti 177 piekļuves punkti un ieguldīti 1813 km optiskā kabeļa trases.

Projekta otrā kārta tika uzsākta 2016.gada otrajā pusē. Tās laikā plānota 2 050 km optiskā kabeļa trases izbūve, tādās Latvijas Republikas teritorijās, kur operatori iedzīvotājiem vēl nepiedāvā ātrgaitas platjoslas internetu. Otrās kārtas būvniecības darbi tika uzsākti 2018.gadā. Izbūvēti, un ekspluatācijā pieņemti 261 optiskā tīkla piekļuves punkti (PP) ar kopējo optiskā tīkla trases garumu 1938,43 km.

Tīkla noma pieejama visiem elektronisko sakaru operatoriem uz vienādiem, nediskriminējošies nosacījumiem. Tīkla noma ir pieejama tikai  Latvijā reģistrētiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina pakalpojumus iedzīvotājiem, iestādēm vai organizācijām.

Operators nomā no LVRTC  optisko šķiedru (pāra) savienojumu starp diviem paša  izvēlētiem pieslēguma punktiem, turklāt vienam no pieslēguma punktiem ir  jāatrodas tā saucamajā “baltajā” teritorijā.