JaunumiLVRTC kvalitātes pārvaldības sistēma sertificēta atbilstoši augstākajām kvalitātes prasībām

LVRTC kvalitātes pārvaldības sistēma sertificēta atbilstoši augstākajām kvalitātes prasībām

Šī gada nogalē VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk – LVRTC) kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši starptautiski atzīta standarta LVS EN ISO9001:2015 prasībām.  Kvalitātes vadības sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā ir gan izstrādāti kvalitātes mērīšanas kritēriji, gan  identificēti  iespējamie riski, turklāt uzņēmums turpina darbu pie kvalitātes uzlabošanas.

Sertifikāts apliecina gan visu LVRTC sniegto pakalpojumu atbilstību labākajai pakalpojumu sniegšanas procesu pārvaldības praksei un kvalitātei gan  LVRTC ilgtermiņa rūpes par klientu orientētu, pārskatāmu un drošu pakalpojumu klāstu, kā arī centienus to sniegšanu nodrošināt, salāgojot uzņēmuma biznesa mērķus un stratēģiju un pieejamos resursus un klientu vajadzības.

LVRTC jau no 2006.gada ir ieviesta un uzturēta kvalitātes pārvaldības sistēma. Kvalitātes vadības sistēma tika  izstrādāta, lai nodrošinātu pārdomātu un sistemātisku pieeju procesu vadībai, īpašu uzmanību pievēršot efektivitātei un klientu apmierinātības paaugstināšanai.