JaunumiLVRTC atkārtoti saņem Industriālās drošības sertifikātu

LVRTC atkārtoti saņem Industriālās drošības sertifikātu

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk – LVRTC) ir izpildījis visus kvalifikācijas nosacījumus un jūlija beigās saņēmis Industriālās drošības sertifikātu (IDS), kas apliecina uzņēmuma gatavību un spēju veikt darbu, kas saistīts ar valsts noslēpumu, kā arī uzņēmuma spēju nodrošināt šāda veida informācijas aizsardzību.
Pirmo reizi sertifikātu LVRTC saņēma 2006. gadā un šovasar to atjaunoja uz 5 gadiem.
“Drošība un atbilstība tās visaugstākajām prasībām ir LVRTC pakalpojumu pamats un vērtība, ko novērtē gan klienti, gan sadarbības partneri, gan uzraugošās iestādes. LVRTC pakalpojumi, infrastruktūra un personāls ir iesaistīti ļoti daudzos valsts un starptautiska mēroga informācijas apstrādes procesos, tāpēc esam gandarīti par to, ka mūsu spēja sniegt valsts drošībai atbilstošus pakalpojumus, ir novērtēta ar atkārtoti izsniegtu industriālās drošības sertifikātu,” uzsver LVRTC valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis.

Sertifikāts nepieciešams situācijās, kad LVRTC darbinieki, pakalpojumi, vai infrastruktūra tiek iesaistīta procesos, kuru izpildes gaitā rodas nepieciešamība apstrādāt valsts noslēpumu saturošu informāciju.
LVRTC datu centra informācijas drošības risku pārvaldības sistēma ir saņēmusi starptautiski atzīto ISO/IEC 27001:2014 sertifikātu, kas apliecina LVRTC Datu centrā ieviesto informācijas drošības sistēmu atbilstību augstākajiem drošības standartiem, informē LVRTC.
Informācijas drošības risku pārvaldības sistēma ļauj objektīvi novērtēt riskus un operatīvi plānot nepieciešamās darbības konstatēto risku mazināšanai. Tāpat ieviestā programmatūra nodrošina risku pārvaldības procesa izsekojamību un pēctecību.
2020. gada nogalē LVRTC kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši starptautiski atzīta standarta LVS EN ISO9001:2015 prasībām. Kvalitātes vadības sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā ir gan izstrādāti kvalitātes mērīšanas kritēriji, gan identificēti iespējamie riski, turklāt uzņēmums turpina darbu pie kvalitātes uzlabošanas.
Sertifikāts apliecina gan visu LVRTC sniegto pakalpojumu atbilstību labākajai pakalpojumu sniegšanas procesu pārvaldības praksei un kvalitātei, gan LVRTC ilgtermiņa rūpes par klientu orientētu, pārskatāmu un drošu pakalpojumu klāstu un centienus to sniegšanu nodrošināt, salāgojot gan uzņēmuma biznesa mērķus un stratēģiju, gan pieejamos resursus un klientu vajadzības.