JaunumiLVRTC aicina iedzīvotājus pārliecināties par TV uztverošo iekārtu tehnisko stāvokli

LVRTC aicina iedzīvotājus pārliecināties par TV uztverošo iekārtu tehnisko stāvokli

Vasara tradicionāli ir laiks, kad iedzīvotāji veic dažādus uzlabojumus, būvdarbus un remontdarbus namu fasādēm un jumtiem, tāpēc LVRTC aicina šo darbu laikā apzināt arī uz fasādēm un namu jumtiem izvietoto uztverošo TV antenu, kabeļu un iekārtu tehnisko stāvokli. Nepareizi izvietotas, morāli un tehniski novecojušas antenas un to savienojumi var būt iemesls TV programmu uztveršanas traucējumiem vai zemes apraidē esošo programmu nepieejamībai.

Aptuveni 13% mājsaimniecību Latvijā, kurām ir televizors, izmanto zemes TV apraides pakalpojumus. Šiem iedzīvotājiem TV uztveršanai nepieciešama istabas vai uz jumta izvietota antena, tāpat kabeļiem un kabeļu savienojumiem jābūt teicamā tehniskā stāvoklī, lai nodrošinātu kvalitatīvu TV signālu uztveršanu.
“Aicinām iedzīvotājus apsekot savu uztverošo iekārtu tehnisko stāvokli. Ziemas sezonā laikapstākļi, kad sniegs mijas ar lietu, bet naktī strauji pazeminās temperatūra, ir nesaudzīgi ārpus telpām izvietotām antenām, kabeļiem un to savienojumiem, sevišķi kabeļiem un antenām, kas tiek ekspluatētas jau vairāk kā desmit gadus. Ja kabeļu savienojumi nav pienācīgi fiksēti, metāla detaļas ir norūsējušas, aizsargkārbām zudis hermētiskums, tās nespēj pasargāt savienojumus no vides ietekmes un tie tiek bojāti, kā rezultātā uztvertais signāls var būt vājināts un nekvalitatīvs,” uzsver LVRTC Korporatīvās komunikācijas daļas vadītāja Vineta Sprugaine.
Vienlaikus LVRTC atgādina, ka izvērtējot uztverošo iekārtu izvēli, vispirms jāņem vērā mājsaimniecības atrašanās vieta un attālums līdz tuvākajam raidošajam tornim.
Ja tornis atrodas netālu un mājas konstrukcija to ļauj, TV signāla uztveršana būs iespējama ar istabas antenu. Metāla jumts, biezas mūra sienas, dzelzsbetona pārsegumi var traucēt uztveršanu ar istabas antenu. Atrodoties 40 un vairāk km attālumā no torņa, visbiežāk būs nepieciešama āra antena.
Ārā izvietojamajai antenai jābūt novietotai virs mājas jumta tā, lai tai pretī nav fiziski šķēršļi – koki, būves. Ja šādi šķēršļi ir, antena jāpaceļ augstāk, izmantojot mastu. Antenai jābūt novietotai saskaņā ar ražotāja instrukciju. Nereti iedzīvotāji antenas uztvērējus novieto vertikāli, lai gan tehniskā specifikācija un signāla uztveršanas nosacījumi paredz, ka uztverošajam mehānismam jābūt novietotam horizontāli un pavērstam iespējami precīzi pret tuvāko torni. Tuvākā torņa atrašanās vietu iespējams noskaidrot LVRTC interneta vietnē www.tvapraide.lv

Kabeļiem un to savienojumiem jābūt hermētiski noslēgtiem, stingri fiksētiem, bez bojājumiem, brīvi stāvošiem nevis iespiestiem vai locītiem starp ēkas konstrukcijas detaļām.
Bezmaksas apraidē esošo programmu izplatīšanu LVRTC nodrošina vairāk nekā 99% valsts teritorijas, savukārt maksas apraidē pieejamās programmas saskaņā ar SIA Tet pasūtījumu LVRTC izplata 94% valsts teritorijas. Pēdējo gadu laikā iedzīvotāju sūdzību skaits par TV vai radio apraidi ir ļoti neliels un pārsvarā tās ir sūdzības par attēla kvalitātes pasliktināšanos, nespēju savās iekārtās uztvert noteiktas radio un TV programmas, kā arī par pēkšņu programmu “pazušanu” no tīkla.
Saņemot šādu informāciju, LVRTC speciālisti pārliecinās par to, ka LVRTC raidošās iekārtas darbojas atbilstoši un noteiktajā jaudā, sniedz tehnisku konsultāciju par iespējamajiem problēmu cēloņiem, kā arī nepieciešamības gadījumā veic uztveršanas mērījumus konkrētajās vietās. Visu sūdzību iemesls pērn  bija uztverošās iekārtas – nepareizi novietotas antenas, sarūsējuši un bojāti savienojumi ar antenu, morāli un tehniski novecojušas iekārtas, kuras savu kalpošanas laiku pārsniegušas pat vairākkārt.
Saskaņā ar Kantar Latvija 2022.gada datiem, zemes TV apraides pakalpojumus visplašāk izmanto iedzīvotāji Vidzemē, kur maksas un bezmaksas apraidē esošās programmas skatās 26.1% mājsaimniecību. Vidzemei seko Zemgale un Latgale ar attiecīgi 17.2 un 17.1% . Kurzemē 16,6% mājsaimniecību izmanto zemes apraides pakalpojumus, bet Pierīgā nedaudz vairāk kā 13% mājsaimniecību, kurās ir televizors, skatās maksas un bezmaksas zemes apraidē esošās programmas. Nepilni 6% valsts iedzīvotāju skatās tikai bezmaksas apraidē esošās TV programmas.