JaunumiKāpinās tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves tempu uz valsts ārējās sauszemes robežas

Kāpinās tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves tempu uz valsts ārējās sauszemes robežas

Otrdien, 10. oktobrī, Ministru kabinets atbalstīja virzīt Saeimā izskatīšanai steidzamības kārtā likumprojektu “Grozījumi Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā” (likumprojekts), lai kāpinātu tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves tempu uz valsts ārējās sauszemes robežas.

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis uzsver: “Šobrīd, kad uz Latvijas robežas turpinās Baltkrievijas varas iestāžu organizēts hibrīduzbrukums, mums ir ne tikai jāizbūvē žogs uz robežas, bet arī daudz plašāk jāliek lietā modernās tehnoloģijas. Tās veicinās mūsu kopējo drošību, jo palīdzēs robežsargiem operatīvāk un efektīvāk reaģēt uz mēģinājumiem nelegāli iekļūt Latvijā un Eiropas Savienībā.”.

Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums (Izbūves likums) nosaka īpašu tiesisko regulējumu ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei, tai skaitā robežuzraudzības tehnisko līdzekļu — klātbūtnes uztveršanas sistēmu un novērošanas iekārtu un ar tām saistītās infrastruktūras jeb  tehnoloģiskās infrastruktūras izbūvei un ieviešanai.

Valsts ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvi saskaņā ar Izbūves likumu organizē un nodrošina valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”, savukārt tehnoloģiskās infrastruktūras izbūvi nodrošina un automatizācijas risinājumus robežas kontrolei izstrādā un ievieš  valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

Tehnoloģiskās intrastruktūras izbūve sevī ietver arī elektroapgādes infrastruktūras izbūvi, optisko kabeļu tīklu infrastruktūras, datu pārraides infrastruktūras izbūvi, datu apstrādes iekārtu uzstādīšanu, perimetra uzraudzības infrastruktūras izbūvi – video novērošanas izveidi, kā arī dažādu sensoru uzstādīšanu.

Lai paātrinātu tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves tempu, likumprojekts paredz tiesības aizstāt normatīvajos aktos noteikto pienākumu saskaņot ar nekustamā īpašuma īpašnieku jauna energoapgādes objekta vai elektronisko sakaru tīkla un tā infrastruktūras inženierbūves ierīkošanas nosacījumus ar nekustamā īpašuma īpašnieka informēšanu, attiecīgi izmaksājot vienreizēju atlīdzību normatīvajos aktos enerģētikas un elektronisko sakaru jomā noteiktajā apmērā un kārtībā.

Tāpat likumprojekts paredz noteikt īpašus tiesiskā regulējuma nosacījumus ārējās robežas infrastruktūras būvniecības procesa atvieglošanai un paātrināšanai.

Papildus minētajam, lai garantētu valsts robežas neaizskaramību, novērstu valsts apdraudējumu un nodrošinātu ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, likumprojekts paredz noteikt, ka ārējās robežas infrastruktūrā ietilpstošo inženierbūvju būvniecību var veikt Nacionālie bruņotie spēki.

Vienlaikus, lai paātrinātu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves darbu veikšanu, paredzēts, ka likumprojekts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.