JaunumiIzsludināts iepirkums Zaķusalas TV torņa pārbūves darbu veicēja atlasei

Izsludināts iepirkums Zaķusalas TV torņa pārbūves darbu veicēja atlasei

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk – LVRTC) ir izsludinājis slēgta konkursa pirmo kārtu augstākā TV torņa Eiropas Savienībā pārbūves veicēja atlasei. Informācija par iespēju piedalīties slēgtā konkursā ir nosūtīta gan būvniekiem Latvijā, gan lielākajiem un pieredzes bagātākajiem būvuzņēmējiem Eiropas Savienībā. Slēgtais konkurss norisināsies divās kārtās un pirmās kārtas pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 4.septembris.

 

 

Kvalifikācijas prasības kandidātiem ietver pieredzi liela apjoma sabiedriskas ēkas būvniecībā, pieredzi veicot būvdarbus, kur būvprojekts izstrādāts BIM (building information modelling) vidē, kā arī noteiktas kvalifikācijas speciālistu piesaisti. Kandidātiem jābūt finansiāli stabiliem un ar labu reputāciju. Priekšrocības kandidātu atlasē būs tiem būvdarbu veicējiem, kam ir pieredze augstceltņu būvniecībā, kā arī būvniekiem, kam ir pieredze liela apjoma būvdarbos, kur būvdarbi veicami nepārtraucot pārbūvējamā objekta ekspluatāciju, kas ir viens no lielākajiem TV torņa pārbūves izaicinājumiem.
Zaķusalas TV tornis nodrošina TV un radio apraidi pusei Latvijas teritorijas, turklāt pēdējo desmit gadu laikā torņa tehniskās funkcijas būtiski paplašinājušās un šobrīd tornis nodrošina arī datu centra, kolokācijas un citus pakalpojumus vairāk nekā 90 iestādēm un organizācijām, tostarp vairāk nekā 40 pašmāju un virknei starptautisko elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju. Tornī izveidots arī Baltijā modernākais kolokācijas centrs elektronisko sakaru komersantiem. Pārbūves laikā torņa tehnoloģiskā sadaļa tiks izolēta no visiem pārbūves procesiem un būs pieejama tikai klientiem un LVRTC darbiniekiem.
Konkursa pirmajā kārtā tiks atlasīti galvenā būvdarbu veicēja kandidāti, kas atbildīs kandidātu atlases iepirkuma nolikumā norādītajām kvalifikācijas prasībām. Atlasītie kandidāti tiks aicināti iesniegt tehnisko un finanšu piedāvājumu konkursa otrajā kārtā.
Līgums par torņa pārbūves būvdarbu veikšanu tiks slēgts ar pretendentu, kas konkursa otrajā kārtā būs iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Paredzamā līgumcena ir 54 000 000 EUR bez PVN.
Būvdarbus paredzēts uzsākt 2021.gadā un plānots, ka tie ilgs līdz pat 48 mēnešiem.
Pārbūves laikā paredzēts pārbūvēt un paplašināt TV torņa ēku, izveidojot tajā zinātnes un inovāciju centru, biroja telpas LVRTC vajadzībām, konferenču telpas, kā arī telpas sabiedriskām aktivitātēm. Darbu laikā paredzēts izbūvēt arī inovatīvus un atraktīvus risinājumus tornī dažādos augstumos esošo skatu platformu atjaunošanai. Tāpat paredzēt uzstādīt pasaulē lielāko Fuko svārstu un labiekārtot pieguļošo teritoriju, izveidojot unikālu Latvijas siluetu. Konkursa uzvarētājam būs jāveic arī fiziski novecojušā inženiertehniskā aprīkojuma nomaiņa, lai nodrošinātu drošu un ilgtspējīgu RRTS un tās infrastruktūras darbību.
Zaķusalas TV tornis ir augstākais tornis Eiropas Savienībā, kas nodots ekspluatācijā 1989.gadā, bet apraidi nodrošina jau kopš 1986.gada. Šobrīd TV tornis ir jaunākā būve Latvijā, kas iekļauta kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā.
Vērienīgais pārbūves projekts ir uzsākts, lai TV tornis un pieguļošā teritorija kļūtu par mūsdienīgu pilsētvides sastāvdaļu, kas ir gan tehnoloģiski, gan funkcionāli moderna un droša, kļūtu par iecienītu tūrisma un brīvā laika pavadīšanas vietu pilsētas viesiem un iedzīvotājiem, stimulētu apmeklētājus izziņai, stāstot par tehnoloģijām, inovācijām un vēsturi vienlaicīgi. Pēc rekonstrukcijas tornim jākļūst par būtisku sabiedrības izglītošanas centru tehnoloģiju jomā, kā arī nozares notikumu vietu, tādējādi uzlabojot indivīdu, sabiedrības un valsts ilgtermiņa veiktspēju tehnoloģiju jomā.