JaunumieParaksts tiek lietots vidēji 26 027 reizes dienā

eParaksts tiek lietots vidēji 26 027 reizes dienā

2020.gadā iedzīvotāji eParaksta rīkus identitātes apliecināšanai izmantojuši kopumā vairāk nekā 2.8 miljonus reižu. Salīdzinot ar 2019. gadu, e-Identitātes apliecināšana ar eParaksta rīkiem ir dubultojusies, savukārt kopējais eParakstīšanas reižu skaits pārsniedzis 9.5 miljonus. Šobrīd ik dienu iedzīvotāji eParaksta dokumentus vidēji 26 027 reizes, informē uzticamības pakalpojumu sniedzējs VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk – LVRTC).

Visbiežāk iedzīvotāji ar eParaksta rīkiem apliecinājuši identitāti, izmantojot valsts vienoto autentifikācijas moduli Latvija.lv, kas nodrošina identitātes apliecināšanas funkciju vairāk nekā 70 valsts un pašvaldību e-pakalpojumu portālos. Tam seko Valsts ieņēmumu dienesta interneta vietne, kas e-Identitātes apliecināšanu ar eParaksts mobile nodrošina jau kopš 2018. gada. Trešais populārākais portāls, kuru iedzīvotāji apmeklējuši, izmantojot eParaksta identifikāciju, ir Rīgas Tehniskās universitātes portāls ORTUS, kurā mācībspēki, studenti un reflektanti kārto studiju procesa formalitātes –  paraksta studiju līgumus un citu dokumentāciju. RTU bija pirmā augstskola, kura 2018.gadā uzsāka eParakstītu Diplomu pielikumu izsniegšanu studentiem. Tāpat portālu TOP 10, kuros lietotāji izmantojuši eParaksta rīkus identitātes apliecināšanai, ir Tiesu administrācijas portāls, eSaeima, MansLMT.lv, Lursoft.lv, Datamed.lv, Electrum.lv, EGL.lv .

202o.gadā iedzīvotāji dokumentu parakstīšanai aktīvi izmantojuši gan eID  karti, gan mobilo lietotni eParaksts mobile. eID karte parakstīšanai lietota 3.2 miljonus reižu, kas ir divreiz vairāk nekā gadu iepriekš. Tikpat strauji pieaugusi arī lietotnes eParaksts mobile izmantošana pērn pārsniedzot 2.2 miljonus reižu. Lietotnes eParaksts mobile lietotāju skaits pērn sasniedzis 100 000 personu. Tāpat pērn vairāk nekā 7000 personas piedalījušās LVRTC organizētos semināros par eParaksta lietošanu.

“Distancēšanās laiks ir kardināli mainījis ne vien mūsu sadzīves, bet arī darījumu un formalitāšu kārtošanas paradumus. Lai gan klātienes durvis daudz kur ir ciet, digitālās durvis ir plaši vaļā. Latvijas iedzīvotāji ir aprīkoti ar drošiem rīkiem un to pielietošanas reižu skaita būtiskais pieaugums apliecina, ka uzņēmēji, iestādes un organizācijas spēj veiksmīgi pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Tas, ko pērn saucām par izaicinājumu, šodien ir ikdiena. Digitālās darījumu kārtošanas paradumi būs paliekoša iemaņa gan iedzīvotājiem, gan organizācijām. Latvijai ir potenciāls kļūt par digitālu lielvalsti un jau šodien  baudīt laika un resursu ietaupījumu, kā arī  procesu efektivitātes kāpinājumu, ko nodrošina droša un juridiski korekta attālināta līgumu, vienošanos un citas dokumentācijas noformēšana!” uzsver LVRTC valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis.