JaunumieParaksta risinājumiem arvien vairāk pielietojumi

eParaksta risinājumiem arvien vairāk pielietojumi

Pērn iedzīvotāji e-Identitātes apliecināšanai biežāk izvēlējušies lietotni eParaksts mobile, kas izmantota 72% gadījumu no visām nacionālās e-Identitātes rīku – eID kartes un eParaksts mobile – izmantošanas reizēm. Kopumā eParaksta rīki e-Identitātes apliecināšanai pērn lietoti vairāk nekā 8,3 miljonus reižu, kas ir par 50% vairāk nekā gadu iepriekš.

Visbiežāk iedzīvotāji ar eParaksta rīkiem identitāti apliecinājuši izmantojot valsts vienoto autentifikācijas moduli Latvija.lv, kas ar nacionālajiem rīkiem, kā arī citiem risinājumiem, nodrošina identitātes apliecināšanas funkciju 75 valsts un pašvaldību e-pakalpojumu portālos.

Valsts sektorā e-Identitāte ar eParaksta rīkiem pērn visbiežāk apliecināta Valsts kases e-pakalpojumu vietnē un Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmās.  Tāpat eParaksts kļūst aizvien populārāks arī izglītības nozarē, un valsts sektorā trešais, kur visbiežāk e-Identitāte apliecināta ar eParakstu, ir bijis tieši Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) portāls ORTUS. ORTUS ir vide, kurā RTU mācībspēki, studenti un reflektanti kārto studiju procesa formalitātes – paraksta studiju līgumus un citu dokumentāciju. 

Komercsektorā vispopulārākās vietnes, kur iedzīvotāji apliecinājuši identitāti ar eParaksta rīkiem, pērn bijis Datamed.lv, Dokobit.com un Latvijas gāzes klientu portāls. Tāpat ļoti bieži eParaksts izmantots, apmeklējot elektrum.lv, lmt.lv un Tiesu administrācijas portālu elieta.lv.

“Ar katru gadu eParaksta rīki kļūst aizvien populārāki. eParaksts vairs nav tikai biznesa un oficiālu darījumu rīks uzņēmējiem un iestāžu vadītājiem. Tas ir kļuvis par pavisam ikdienišķu saziņas un pakalpojumu saņemšanas risinājumu ikvienam iedzīvotajam. Tā tam arī jābūt, jo eParaksts mobile un eID karte ir mūsu digitālais personu apliecinošs dokuments un pašrocīgs paraksts vidē, kur ikdienā pavadām laiku gan kārtojot darba darījumus, gan risinot ar mājsaimniecību saistītus jautājumus, gan veicot pirkumus un izklaidējoties. Priecājamies, ka eParaksts mobile lietotāji ir atzinīgi novērtējuši mobilo lietotni eParaksts mobile. To apliecina gan lietotāju skaits, gan lietotāju viedoklis – lielākā daļa eParaksts mobile klientu to rekomendētu citiem, un par būtiskāko eParaksts mobile priekšrocību atzinuši  to, ka lietotne un visas tās funkcionalitātes neierobežotā apjomā pieejamas bez maksas gan ikdienas lietotājiem, gan komersantiem integrācijām,” uzsver LVRTC valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols.

Šī gada 1.februārī stājās spēkā izmaiņas fizisku personu elektroniskās identifikācijas likumā, kas paredz, ka ikvienam e-pakalpojumu sniedzējam, kas savos portālos nodrošina klientu autentifikāciju, šī iespēja jānodrošina arī ar nacionālās identifikācijas rīkiem – eID karti vai eParaksts mobile. Šobrīd šāda funkcionalitāte integrēta jau vairāk nekā 350 portālos un informācijas sistēmās un paredzams, ka 2023.gadā portālu skaits, kuros iedzīvotāji varēs izmantot savus eParaksta rīkus, turpinās pieaugt.

Dokumentu parakstīšanai pērn iedzīvotāji visbiežāk izvēlējušies eID karti, kas izmantota vairāk nekā 60% no kopējā eParakstīšanas reižu skaita. Kopējais eParakstīšanas reižu skaits 2022.gadā pārsniedzis 14 miljonus. Salīdzinot ar 2021. gadu, vislielākais lietošanas reižu pieaugums gan e-Identitātes apliecināšanā, gan dokumentu parakstīšanā bijis eParaksts mobile, kas palielinājies attiecīgi par 50% un 26%.

Pagājušajā gadā arvien vairāk uzņēmēji eParaksta integrācijas risinājumus sākuši izmanto dažādu procesu digitalizācijai un automatizēšanai. Par to liecina arī rekordaugstais laika zīmogu lietojums, kas pagājušajā gadā pārsniedza 66 miljonus reižu. Laika zīmogi tiek izmantoti, ne tikai lai fiksētu konkrētu dokumenta parakstīšanas laiku, bet arī citas informācijas un datu nemainīguma apliecināšanai un konkrēta notikuma laika fiksēšanai.

2022. gadā lietotnes eParaksts mobile lietotāju skaits pērn sasniedzis 250 000 personu, savukārt eID karšu skaits ar aktivizētiem eParaksta sertifikātiem pārsniedzis 900 000.