JaunumiEiropas Komisijas Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāta delegācija apmeklē VRS

Eiropas Komisijas Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāta delegācija apmeklē VRS

Šī gada 13. un 14. maijā Eiropas Komisijas Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāta delegācijas pārstāvji apmeklēja Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldi

Eiropas Komisijas Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāta Robežu un Šengenas jautājumu direktors Henriks Nīlsens vizītes laikā iepazīstināts ar līdz šim ieguldīto Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu un to ietvaros veiktajiem darbiem Valsts robežsardzes attīstībā. Tostarp, diskutēts par aktuālajām vajadzībām Latvijas – Baltkrievijas robežas uzraudzībai, kā arī par iekšējās drošības stiprināšanas pasākumiem pierobežā, reaģējot uz Baltkrievijas izraisīto hibrīdapdraudējumu.

“Tik augstas Eiropas Komisijas amatpersonas ierašanās Latvijā un Valsts robežsardzes struktūrvienību apmeklējums liecina par Eiropas Savienības ieinteresētību un turpmāko atbalstu valsts robežas un ārējās Eiropas Savienības robežas stiprināšanā,” tā par vizītes nozīmīgumu bilda Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Bruņojuma, apgādes un tehnisko resursu pārvaldes priekšnieks, projekta vadītājs pulkvedis Oļegs Gaidamovičs.

Vienlaikus norisinājās arī projekta “Automatizētas robežu uzraudzības infrastruktūra” atklāšanas pasākums, kura laikā klātesošie tika iepazīstināti ar projekta mērķi, realizācijas gaitu un sasniedzamajiem rezultātiem. Pasākuma laikā projekta sadarbības partneri – Latvijas Valsts radio un televīzijas centra pārstāvji prezentēja savas projektā paredzētās tehnoloģiskās infrastruktūras kopējo arhitektūru, izmantojamos risinājumus un informēja par projekta progresu. Savukārt Nodrošinājuma valsts aģentūras pārstāvji informēja par novērošanas torņu rekonstrukcijas darbu apjomiem un termiņiem.

Pasākumā tika demonstrēti robežkontroles speciālie tehniskie līdzekļi, transportlīdzekļi un tehniskais aprīkojums, kas iegādāti ar Eiropas līdzfinansējuma palīdzību.

Eiropas Komisijas Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāta delegācija iepazinās ar Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra “Daugavpils” darbību, kā arī apmeklēja VRS Daugavpils pārvaldes Piedrujas robežapsardzības nodaļu.

#ESfondi, #EUFunds #EUinmyregion, #InvestEU, #ESfondiDROSIBA