Jaunumi2022.gadā LVRTC sasniedzis uzņēmuma vēsturē lielāko neto apgrozījumu

2022.gadā LVRTC sasniedzis uzņēmuma vēsturē lielāko neto apgrozījumu

LVRTC 2022.gadā strādājis ar uzņēmuma vēsturē lielāko apgrozījumu – 25.2 miljoni EUR, kas ir par 14% vairāk nekā gadu iepriekš. Tāpat par 1.8 miljoniem EUR pārsniegti prognozētie ieņēmumi, sasniedzot 37.3 miljonus EUR.
2022.gadā uzņēmuma izmaksas un nodokļu izdevumi sasniedza 30.5 miljonus EUR. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, izmaksas un nodokļu izdevumi ir palielinājušies par 1.01 miljoniem EUR.

Par finanšu jomu atbildīgā LVRTC valdes locekle Ilze Opmane-Jēgere norāda: “Neskatoties uz izaicinājumiem piegādes ķēdēs, inflāciju un izmaksu pieaugumu Krievijas uzsāktā kara Ukrainā dēļ, 2022. gadu LVRTC ir noslēdzis ar peļņu 5.72 miljonu EUR apmērā, kas ir radusies gan no pamatdarbības neto peļņas budžeta pārpildes, gan arī no lielākiem ieņēmumiem no līdzdalības asociēto sabiedrību kapitālā”.

Būtiskākais neto apgrozījuma pieaugums ir LVRTC nodrošinātajiem Mākoņpakalpojumiem. Tāpat pieauguši ieņēmumi no Datu centru pakalpojumiem un optisko dzīslu nomas. Apgrozījumus samazinājies apraides biznesa virzienā.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2022.gada  LVRTC nodrošināja valstiska mēroga projektu realizāciju un pakalpojumu sniegšanu. No šādiem projektiem vai pakalpojumiem LVRTC gūst minimālu peļņu, nedrīkst gūt peļņu  vai pat cieš zaudējumus, kā tas ir ar Platjoslas optiskā tīkla izbūves projekta īstenošanu, kā arī uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu nodrošināšanu.

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tiek plānots, ka LVRTC dividendēs valstij novirzīs vairāk kā 5 miljonu EUR no 2022. gada peļņas, no kā valsts budžetā iemaksās dividendes vairāk nekā četru miljonu EUR apmērā, savukārt nedaudz vairāk nekā miljonu EUR plānots novirzīt arī deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma – Loģiski vienotā datu centra rezerves kopēšanas platformas uzturēšanai turpmākajiem trīs gadiem.   Uzņēmuma attīstībai plānots novirzīt vairāk nekā 600 tūkstošus EUR.
2022.gadā pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegādei un izveidošanai LVRTC ieguldījis 6.4 miljonus EUR, no kā lielāko daļu veido investīcijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu platformu attīstībā. Lielākās investīcijas veiktas Platjoslas projekta īstenošanai, kā arī Mākoņpakalpojumu attīstīšanai.
2023.gadā LVRTC otro gadu pēc kārtas izpildīja kritērijus atbilstībai lielās kapitālsabiedrības statusam, tāpēc sākot no 2022. gada LVRTC pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS).