JaunumiVai mūsu klienti ir apmierināti?

Vai mūsu klienti ir apmierināti?

Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centrs (VESPC) ir tehnisko līdzekļu un pakalpojumu kopums, kas publiskajai personai, publiskās personas kapitālsabiedrībai un publiskās personas kontrolētai kapitālsabiedrībai nodrošina infrastruktūru un pakalpojumus ar augstu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību informācijas sistēmām un ar tām saistītajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem.

LVRTC ir viens no vadošajiem kompetenču centriem, kas VESPC piedāvā 19 dažādus pakalpojumus. VESPC šobrīd izmanto 33 valsts iestādes un tajā ir izvietotas 157 informācijas sistēmas, kas ir vairāk nekā puse no 275 reģistrētajām informācijas sistēmām.

Lai noteiktu klientu apmierinātību ar VESPC pakalpojumus lietošanu un lojalitāti ietekmējošos faktorus, LVRTC šogad veica aptauju to iestāžu vidū, kas šos pakalpojumus jau lieto.

Vēlamies dalīties ar apkopotajām atbildēm. Iespējams, tas palīdzēs jums izvēlēties LVRTC kā savu pakalpojumu sniedzēju saņemt VESPC piedāvātos pakalpojumus.

VESPC klienti, sadarbībā ar LVRTC visaugstāk novērtē:

Uz jautājumu, kādi ir būtiskākie ieguvumi, iestādei lietojot VESPC pakalpojumus, visbiežāk minētais iemesls bija – iestādei pakalpojuma iegūšanai nav nepieciešams veikt iepirkumu.

Nākamie divi faktori, kas vienlīdz bieži tika norādīti, kā nozīmīgi bija drošība un saprotamas un prognozējamas izmaksas.

Savukārt, puse no aptaujātajiem par svarīgu iemeslu atzina iespēju pielāgot pakalpojumu patēriņa kapacitātei un augstu pakalpojuma līmeni.

Kā tiek raksturots migrācijas process uz VESPC?

Mūsu klienti, pievienojoties VESPC, ir uzlabojuši sekojošus IKT rādītājus:

Pateicamies mūsu klientiem par augsto novērtējumu, mēs turpināsim pilnveidoties!