ManagementShareholder Meeting

Shareholder Meeting

Ilonda Stepanova

Representative of the holder of state shares,
Secretary of State, Ministry of Transport, RL

Notified meetings

Decisions of shareholder meetings

 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka

   

  2022. gada 31. maijā plkst. 14:00 tiek sasaukta kārtējā akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

   

  • Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” iekšējā audita stratēģisko plānu 2022. – 2025.gadam.
  • Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” gada pārskata apstiprināšanu.
  • Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada peļņas izlietošanu.
  • Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem.
  • Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” atskaiti par peļņas izlietošanu 2015.-2021. gadā.
  • Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes pašvērtējumu 2021. gadam.
 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka

   

  2022. gada 2. februārī plkst. 12:00 tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

   

  1. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada audita plāna izpildi.
  2. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2022. gada audita plāna saskaņošanu.
  3. Par projekta “Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” 2. kārtas “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” statusu.
  4. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” atskaiti par akcionāru sapulces 2021. gada 2. pusgada lēmumu izpildi.
 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka

   

  2021. gada 17. decembrī plkst. 14:00 tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtības jautājumu:

   

  1. “Par VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Darba samaksas noteikumu 12.0 versiju” un VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Personāla pārvaldības politiku”.
 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka

   

  2021. gada 13. novembrī plkst. 10:00 tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

   

  1. Par atšķirīgu VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada peļņas izlietošanu.
  2. Par grozījumiem VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes locekļu līgumos.
 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka

   

  2021.gada 9. septembrī plkst. 13:00 tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

   

  1. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” stratēģisko projektu īstenošanas risku uzraudzību.
  2. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.
  3. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes atskaiti par akcionāru sapulces lēmumu izpildi par periodu.
 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka

   

  2021. gada 12. augustā plkst. 13:00 tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

   

  1. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada audita plāna grozījumiem”.
 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka

   

  2021. gada 7. jūlijā plkst. 10:00 tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

   

  1. Par valsts akciju sabiedrības “Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada darbības rezultātu novērtēšanu.
  2. Par atskaiti par valsts akciju sabiedrības “Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” peļņas izlietošanu par laika periodu no 2015. gada (peļņa par 2014. gadu) – 2020. gadam (peļņa par 2019. gadu).
 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka

   

  2021. gada 27. maijā plkst. 08:15 tiek sasaukta kārtējā akcionāru sapulce ar šādiem darba kārtības jautājumiem

   

  1. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” gada pārskata apstiprināšanu.
  2. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada peļņas izlietošanu.
  3. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem.
  4. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada audita plāna izpildi.
  5. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes pašvērtējumu 2020. gadam.
 • 2021. gada 22. februārī plkst. 10.00 tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādu darba kārtības jautājumu:

   

  1. “Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” atskaiti par akcionāru sapulces 2020. gada lēmumu izpildi”.
 • 2021. gada 22. janvārī plkst. 11.30 tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādiem darba kārtības jautājumiem:

   

  1. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” audita plāna 2021.gadam saskaņošanu.
  2. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” statūtu grozījumiem.
  3. Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019.gada darbības rezultātu novērtēšanu.
 • LVRTC valde sasauca ārkārtas akcionāru sapulci 2020. gada 22. decembrī:

   

  1. Par nomas līgumu grozījumiem ar Klientu1.
  2. Par nekustamā īpašuma “Tornīši”, Vilkakrogs, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, izsoli.
  3. Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Darba samaksas noteikumu grozījumiem.

   

  1ievērojot Pakalpojumu līgumā noteikto komercnolēpumu, dati ar konkrēto klientu tiek anonimizēti

 • LVRTC valde sasauc ārkārtas  akcionāru sapulci 2020.gada 30.jūlijā plkst.16:00 ar šādu darba kārtības jautājumu:

   

  1. Par padomes iecelšanu.
 • LVRTC valde sasauc plānoto akcionāru sapulci 2020.gada 8.jūlijā plkst. 10.00 ar šādu darba kārtību:

   

  1. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019. gada pārskata apstiprināšanu.
  2. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019. gada finanšu un nefinanšu mērķiem.
  3. Par izdevumu līguma saskaņošanu ar klientu A.
  4. Par sabiedrības 2020. gada audita plāna grozījumiem.
  5. Par iepirkuma saskaņošanu.

  ¹Ievērojot Pakalpojumu līgumā noteikto komercnoslēpumu, dati ar konkrēto klientu tiek anonimizēti

 • LVRTC valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci 2020. gada 3. junijā plkst. 9.00 ar šādu darba kārtību:

   

  1. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019. gada pārskata apstiprināšanu.
  2. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” finanšu un nefinanšu mērķi.
  3. Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Darba samaksas noteikumiem.
  4. Par ieņēmumu līgumu ar klientu x ar kopējo līguma summu virs EUR 150 000 saskaņošanu.
  5. Par ieņēmumu līgumu ar klientu x ar kopējo līguma summu virs EUR 150 000 saskaņošanu
 • LVRTC valde sasauca ārkārtas akcionāru sapulci 2020. gada 5. maijā.

   

  1. Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019.-2022. gadam apstiprināšana
  2. Līguma slēgšana ar Klientu
 • Ārkārtas akcionāra sapulces 2020. gada 25. martā

   

  Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka 2020. gada 25. martā plkst. 10:00 tika sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādiem darba kārtības jautājumiem:

   

  1. Par ieņēmumu līguma ar Klientu¹ ar kopējo līguma summu virs EUR 150 000 saskaņošanu.
  2. Par ieņēmumu līgumu ar Klientu¹ ar kopējo līguma summu virs EUR 150 000 saskaņošanu.
  3. Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” iepirkumiem virs EUR 150 000 saskaņošanu.
  4. Par ieņēmumu līguma ar Klientu¹ ar kopējo līguma summu virs EUR 150 000 saskaņošanu.

  ¹Ievērojot Pakalpojumu līgumā noteikto komercnolēpumu, dati ar konkrēto klientu tiek anonimizēti

 • LVRTC valde sasauca ārkārtas akcionāru sapulci 2020.gada 14. februārī ar šādu darba kārtību:

   

  1. Par ieņēmumu līguma ar kopējo līguma summu virs EUR 150 000 saskaņošanu.
  2. Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019. gadā veiktajiem auditiem un valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada audita plāna apstiprināšanu.
  3. Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” atskaiti par iepirkuma plāna 2019. gadam, kuru darījumu summa pārsniedz 150 tūkstoši euro bez PVN, izpildi un par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” iepirkumu plānu 2020. gadam.
  4. Par ieņēmumu līguma ar kopējo līguma summu virs EUR 150 000 saskaņošanu.

  ¹Ievērojot Pakalpojumu līgumā noteikto komercnolēpumu, dati ar konkrēto klientu tiek anonimizēti

 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punkta “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka kārtējā akcionāru sapulces 2022. gada 31. maija sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

   

  1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”  valdes sniegto informāciju par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Iekšējo auditu veikšanas stratēģisko plānu 2022. – 2025. gadam, Auditējamo sistēmu sarakstu (Iekšējā audita vidi) 2022. – 2025.gadam un Auditējamo sistēmu prioritāšu noteikšanas kopsavilkumu 2022. – 2025. gadam

   

  1.2. Piekrist valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sēdes 2022.gada 8.aprīļa lēmumam Nr.3.1. (protokols Nr.18) par VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Iekšējo auditu veikšanas stratēģiskā plāna 2022. – 2025. gadam un Iekšējo auditu 2022.gada (2.pusgads) plāna apstiprināšanu.

   

  1.3. Ar 2022. gada 1. jūliju atzīt par spēku zaudējušu valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” audita plānu 2022.gadam, kam dota  piekrišana ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” akcionāru sapulces 2022. gada 2. februāra lēmumu Nr.2. (protokols Nr.1).

   

  1.4. Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti 2022. gada ārējā un iekšējā audita dienesta pārbaužu gala ziņojumi atbilstoši 2022.gada (1.pusgads) audita plānam, kam dota  piekrišana ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2022. gada 2. februāra akcionāru sapulces lēmumu Nr.2. (protokols Nr.1), kā arī nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti iekšējā audita dienesta pārbaužu gala ziņojumi atbilstoši  Iekšējo auditu 2022. gada ( 2.pusgads) plānam.

   

  2. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada pārskata rezultātiem.

   

  2.2. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes ziņojumu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada pārskatu.

   

  2.3. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta “Deloitte Audits Latvia” ziņojumu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada pārskatu.

   

  2.4. Apstiprināt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada pārskatu.

   

  2.5. Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada pārskatu, zvērināta revidenta “Deloitte Audits Latvia” ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.

   

  2.6. Noteikt sekojošus valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021.gada finanšu radītājus:

   

  2.6.1. neto apgrozījums 22 064 812 euro;

   

  2.6.2. bilances kopsumma 142 189 959 euro;

   

  2.6.3. vidējais darbinieku skaits 265 darbinieki un atzīt, ka valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” atbilst lielas kapitālsabiedrības iedalījumam.

   

  2.7. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes iesniegto ziņojumu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes un valdes locekļu atalgojumu 2021. gadā.

   

  3. Apstiprināt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada pārskata peļņu pēc nodokļiem  4 627 128 euro.

   

  3.2. Atlikt jautājuma izskatīšanu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021.gada izlietošanu līdz attiecīgā Ministru kabineta lēmuma pieņemšanai par atšķirīgu VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” dividendēs nosakāmo 2021. gada peļņas daļu.

   

  3.3. Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei sagatavot priekšlikumus tiesību akta  (MK rīkojuma projekts un anotācija) veidā par atšķirīgu valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, vienlaikus iesniedzot informāciju (1) par kapitālsabiedrības rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem un to plānoto izlietojumu un (2) par peļņas izlietošanas mērķiem (plānotajiem projektiem), finansējuma apjomu (katram plānotajam projektam) un sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem, pēc kuriem pēc tam būtu iespējams uzraudzīt peļņas izlietošanu.

   

  3.4. Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei pēc attiecīga Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas virzīt jautājumu par atšķirīgu valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada peļņas izlietošanu padomes sēdē un akcionāru sapulcē.

   

  3.5. Ņemot vērā valsts akciju sabiedrības ”Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes un padomes sniegto informāciju par iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas atlikuma 2 918 451 EUR apmērā novirzīšanu iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas rezervēs, uzdot VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomei kopīgi ar valdi izvērtēt vai attiecībā uz iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas atlikumu  nav veicamas darbības  atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 25. janvāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” 9.2. apakšpunktā un Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija sēdē izskatītajā Pārresoru koordinācijas centra sagatavotajā informatīvajā ziņojumā “Par valsts kapitālsabiedrību rīcībā atstātās peļņas atspoguļošanas kapitālsabiedrības bilances posteņos problemātiku un risinājumiem” noteiktajam, pēc izvērtējuma veikšanas informēt akcionāru sapulci par atbilstošāko rīcības variantu un nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgas darbības.

   

  4. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sagatavoto pārskatu par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”  2021. gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem, tajā skaitā valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes vērtējumu par 2021. gada rezultātiem.

   

  4.2. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes vērtējumu par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par 2021. gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem.

   

  4.3. Apstiprināt valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.

   

  5. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” atskaiti par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” peļņas izlietošanu 2015.-2021. gadā, ar papildinātiem datiem par 2020. gada peļņas izlietošanu 2021. gadā.

   

  6. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes priekšsēdētāja Alda Greitāna  ziņojumu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes pašvērtējumu par 2021. gadu.

   

  6.2. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes priekšsēdētāja Alda Greitāna un valdes locekļu Jāņa Leimaņa un Normunda Feierberga pašvērtējumus par 2021. gadu.

   

  6.3. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes darba pašvērtējumu par 2021. gadu.

 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punkta “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2022. gada 2. februāra sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

   

  1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada audita plāna izpildi.

   

  2.  Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” audita plānu 2022. gadam.

   

  2.2. Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2021. gada 10. decembra lēmumam Nr.4.1. (protokols Nr.59) par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2022. gada audita plāna apstiprināšanu.

   

  2.3. Uzdot VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti 2022. gada ārējā un iekšējā audita dienesta pārbaužu gala ziņojumi.

   

  3. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par projekta “Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” 2. kārtas “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” identificētajiem riskiem un statusu 2021.gada 2.pusgadā, kā arī veiktajām aktivitātēm 2021. gada 2. pusgadā (statuss uz 2021. gada decembra mēnesi).

   

  4. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes iesniegto atskaiti par akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2021.gada 2.pusgadā.

 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punkta “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2021. gada 17. decembra sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

   

  1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” iesniegto informāciju par izmaiņām VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Darba samaksas noteikumos (12.0 versija) un Personāla pārvaldības politiku.

   

  1.2. Piekrist VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021.gada 12.novembra valdes sēdes lēmumam Nr. 5.1. (protokols Nr. 54) par VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Darba samaksas noteikumu (12.0 versija) apstiprināšanu.

   

  1.3. Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107.panta otrās daļas 12.punktā noteikto padomes kompetenci apstiprināt kapitālsabiedrības būtiskās politikas, piekrist VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021.gada 12.novembra valdes sēdes lēmumam Nr. 4.1. (protokols Nr. 54) un VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes 2021. gada 29. novembra lēmumam Nr.1.1. (protokols Nr.16) par VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Personāla pārvaldības politikas apstiprināšanu daļā, kas skar darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus atbilstoši statūtu 19.1. punktam.

   

  1.4. Lai nodrošinātu darbinieku atlīdzības noteikšanas atbilstību VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” statūtu 19.1. punkta prasībām, nepiekrist VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes 2021.gada 29.novembra lēmumam Nr.1.3. (protokols Nr.16), ar kuru padome ierosina, ka turpmāk VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei akcionāru sapulcē ir nepieciešams saņemt iepriekšējo piekrišanu izmaiņām Personāla pārvaldības politikā, bet nav nepieciešams padomē un akcionāru sapulcē skaņot izmaiņas Darba samaksas noteikumos.

   

  1.5. Uzdot VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomei nodrošināt, ka valdes izstrādātie sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana atbilst VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” statūtu 19.1 punktā noteiktajai kārtībai.

 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punkta “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2021. gada 13. novembra sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

   

  1. Sadalīt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada peļņu 2 757 688 euro (divi miljoni septiņi simti piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit astoņi euro) šādi: 1.1.1. 56,1% jeb 1 546 386 euro (viens miljons pieci simti četrdesmit seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši euro) (ieskaitot uzņēmumu ienākuma nodokli) novirzīt maksājuma veikšanai par valsts kapitāla daļas izmantošanu. 1.1.2. 1 211 302 euro (viens miljons divi simti vienpadsmit tūkstoši trīs simti divi euro) – novirzīt šādiem valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” mērķiem: 1.1.2.1. 982 342 euro (deviņi simti astoņdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit divi euro) – valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” attīstībai Rīgas radio un televīzijas stacijas projekta īstenošanai; 1.1.2.2. 228 960 euro (divi simti divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro) – deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma – Loģiskā vienotā datu centra projekta uzturēšanai.

   

  1.2. Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei nodrošināt, ka uzņēmumu ienākuma nodoklis no šā lēmuma 1.1.2.2. punktā minētajam deleģētajam uzdevumam novirzāmās summas tiek aprēķināts un samaksāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

   

  2. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes priekšsēdētāja sniegto informāciju par padomes kvalifikācijas celšanas pasākumu, kas saistīti ar amata pienākumu izpildei nepieciešamo zināšanu apguvi, nepieciešamību.

   

  2.2. Noslēgt vienošanos ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes priekšsēdētāju Aldi Greitānu par grozījumu 2020. gada 30. jūlija pilnvarojuma līgumā par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildi, pielikumā pievienotajā redakcijā.

   

  2.3. Noslēgt vienošanos ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes locekli Normundu Feierbergu par grozījumu 2020. gada 30. jūlija pilnvarojuma līgumā par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes locekļa pienākumu izpildi, pielikumā pievienotajā redakcijā.

   

  2.4. Noslēgt vienošanos ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes locekli Jāni Leimani par grozījumu 2020. gada 30. jūlija pilnvarojuma līgumā par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes locekļa pienākumu izpildi, pielikumā pievienotajā redakcijā.

 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punkta “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2021. gada 9. septembra sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

   

  1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sagatavoto pārskatu par ieviešamo (īstenojamo) stratēģisko projektu ieviešanas risku uzraudzību, risku reģistru, kā arī risku uzraudzības metodiku.

   

  1.2. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes ziņojumu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” stratēģisko projektu īstenošanas risku uzraudzību.

   

  2.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par iepirkuma procedūras “Revīzijas pakalpojumi” (ID Nr.LVRTC-2021/5) rezultātiem.

   

  2.2. Ievēlēt SIA “Deloitte Audits Latvia” (reģistrācijas Nr.40003606960) valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” revīzijas pakalpojumu nodrošināšanai 2021., 2022. un 2023. gadam, nosakot:

  2.2.1. revidenta 2021. gada pārskata revīzijas atlīdzību EUR 20 500 (divdesmit tūkstoši pieci simti eiro) apmērā (bez PVN);

   

  2.2.2. revidenta 2022.gada pārskata revīzijas atlīdzību EUR 21 500 (divdesmit viens tūkstotis pieci simti eiro) apmērā (bez PVN);

   

  2.2.3. revidenta 2023.gada pārskata revīzijas atlīdzību EUR 21 500 (divdesmit viens tūkstotis pieci simti eiro) apmērā (bez PVN.

   

  3. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes iesniegto atskaiti par akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2021. gada 1. pusgadā.

 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punkta “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2021. gada 12. augustā sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

   

  1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada audita plāna izmaiņām

   

  1.2. Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2021. gada 18. jūnija lēmumam Nr.8.2. (protokols Nr.29) par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada audita plāna izmaiņām.

 • Ārkārtas akcionāra sapulce 2021.gada 7.jūlijā

  Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās prim daļas 3. punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka 2021. gada 7. jūlijā plkst. 10.00 tika sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce, kuras laikā pieņemti šādi lēmumi:

   

  1. Novērtēt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs 2020. gada darbības rezultātus ar vērtējumu “labi”.

   

  2. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” sniegto informāciju par valsts akciju sabiedrības “Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” peļņas izlietošanu par laika periodu no 2015. gada (peļņa par 2014.gadu) – 2020 .gadam (peļņa par 2019.gadu).

   

  3. Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei, iesniedzot izskatīšanai un apstiprināšanai kārtējā akcionāru sapulcē gada pārskatu, iekļaut izskatīšanai kārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā jautājumu par iepriekšējā gada peļņas izlietojumu.

 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punkta “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka kārtējās akcionāru sapulces 2021. gada 27. maijā sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

   

  1.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada pārskata rezultātiem.

   

  1.2. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes ziņojumu par VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada pārskatu.

   

  1.3. Pieņemt zināšanai revidenta SIA “Ernst & Young Baltic” ziņojumu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada pārskatu.

   

  1.4. Apstiprināt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada pārskatu.

   

  1.5. Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.

   

  1.6. Noteikt sekojošus valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020.gada finanšu radītājus:

  1.6.1 neto apgrozījums 20 052 895 euro;

  1.6.2. bilances kopsumma 137 315 697 euro;

  1.6.3. vidējais darbinieku skaits 251 darbinieki, un atzīt, ka valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” atbilst lielas kapitālsabiedrības iedalījumam.

   

  1.7. Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomei pārskatīt, uzraudzīt un vadīt iespējamos riskus, kas saistīti ar platjoslas izbūves projekta īstenošanu, par uzraudzības rezultātiem divas reizes gadā iesniegt informāciju izskatīšanai akcionāru sapulcē.

   

  1.8. Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomei izvērtēt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” ieviešamos (īstenojamos) projektus un pārskatīt projektu ieviešanas risku uzraudzību, un izvērtēšanas rezultātus iesniegt izskatīšanai akcionāru sapulcē līdz 2021. gada 1. septembrim.

   

  2. 2.1. Apstiprināt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada pārskata peļņu pēc nodokļiem 2 757 688 euro.

   

  2.2. Atlikt jautājuma izskatīšanu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada izlietošanu līdz attiecīgā Ministru kabineta lēmuma pieņemšanai par atšķirīgu valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” dividendēs nosakāmo 2020. gada peļņas daļu.

   

  2.3. Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei sagatavot tiesību akta projektu (MK rīkojuma projekts un anotācija) par atšķirīgu valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.

   

  2.4. Uzdot valdei pēc attiecīga Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par atšķirīgu valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” dividendēs nosakāmo 2020. gada peļņas daļu virzīt jautājumu padomes sēdē un akcionāru sapulcē par atšķirīgu valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada peļņas izlietošanu.

   

  3. 3.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sagatavoto pārskatu par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem.

   

  3.2. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes vērtējumu par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2020. gadā.

  3.3. Apstiprināt valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” pārskatu par 2020. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.

   

  3.4. Atgādināt valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei un padomei, ka Valsts kontroles un Finanšu ministrijas, kā Revīzijas iestādes ziņojumos ir atzīmēta projekta “Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” 2. kārtas “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” izpildes uzlabošanas nepieciešamība un aicināt valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdi un padomi nodrošināt caurskatāmāku pamatojumu platjoslas tīkla trašu un piekļuves punktu izbūvē, kā arī nodrošināt projekta grāmatvedības ierakstu sakārtošanu.

   

  4. 4.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada audita plāna izpildi un 2020. gadā veikto auditu gala ziņojumus.

   

  5. 5.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes priekšsēdētāja Alda Greitāna 2021. gada 5. maija ziņojumu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes pašvērtējumu 2020. gadam.

   

  5.2. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes priekšsēdētāja Alda Greitāna un valdes locekļu Jāņa Leimaņa un Normunda Feierberga pašvērtējumus par 2020. gadu.

   

  5.3. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes darba pašvērtējumu par 2020. gadu.

 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punkta “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2021. gada 22. februāra sēdē tika pieņemts šāds lēmums:

   

  1.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” atskaiti par akcionāru sapulces 2020. gada lēmumu izpildi.

 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punkta “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2021. gada 22. janvāra sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

   

  1.1 Piekrist VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” auditu plānam 2021. gadam.

   

  1.2 Uzdot VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti ārējā un iekšējā audita audita dienesta pārbaužu gala ziņojumi.

   

  2.1 Apstiprināt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” statūtu grozījumus un statūtu tekstu jaunā redakcijā.

   

  2.2 Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt reģistrācijai komercreģistra iestādē valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju.

   

  3.1 Novērtēt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019. gada darbības rezultātus ar vērtējumu “apmierinoši”.

 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punkta “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2020. gada 22. decembra sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

   

  1.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par vienošanos par grozījumiem līgumos1 ar Klientu2 par nekustamā īpašuma daļas nomas tiesībām.

   

  1.2. Piekrist VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 27. jūlija lēmumam Nr.4.2. (protokols Nr.38) un 2020. gada 24. augusta lēmumam Nr.16.1. (protokols Nr.45) par vienošanos par grozījumiem līgumos ar Klientu1 nekustamā īpašuma apgrūtināšanai ar lietu tiesībām atbilstoši līgumos ar Klientu2 un Zemesgrāmatu likumā noteiktajam, veicot nomas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

   

  Piekrist VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020. gada 12. oktobra lēmumam Nr. 1.2. (protokols Nr.56) par grozījumu veikšanu līgumos3 ar Klientu2 un nekustamo īpašumu apgrūtināšanai ar lietu tiesībām atbilstoši līgumos un Zemesgrāmatu likumā noteiktajam, veicot nomas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

   

  2.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju, ka nekustamais īpašums “Tornīši”, Vilkakrogā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā nav nepieciešams VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” pamatdarbības nodrošināšanai.

   

  2.2. Piekrist VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020. gada 23. novembra lēmumam Nr. 2.2. (protokols Nr.63) par nekustamā īpašuma “Tornīši”, Vilkakrogs, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, kadastra numurs 78625010037, Atpūtas mājiņa, kadastra apzīmējums 78620010339001, adrese “Tornīši”, Vilkakrogs, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, ar kopējo platību 67,5 m2, kas reģistrēta Kaunatas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000596974, atsavināšanai publiskas izsoles veidā atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. punktā noteiktajam.

   

  3.1. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Darba samaksas noteikumu grozījumiem (11.0 versija).

   

  3.2. Piekrist VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020. gada 23. novembra lēmumam Nr.5.1. par VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Darba samaksas noteikumu grozījumu (11.0 versija) apstiprināšanu.

   

  1ievērojot līgumā noteikto komercnoslēpumu, dati par konkrēto līgumu (datums/numurs) tiek anonimizēti;

  2ievērojot fizisko personu datu aizsardzību, dati par konkrēto klientu tiek anonimizēti;

  3ievērojot Pakalpojumu līgumā noteikto komercnoslēpumu, dati par konkrēto līgumu (datums/numurs) tiek  anonimizēti.

 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punkta “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2020. gada 30. jūlija sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

   

  1.1. Apstiprināt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” statūtu grozījumus un statūtu tekstu jaunā redakcijā.

   

  1.2. Uzdot valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt reģistrācijai komercreģistra iestādē valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju.

   

  2.1. Ievēlēt Aldi Greitānu, p.k. (..)1, valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem.

   

  2.4. Ievēlēt Jāni Leimani, p.k. (..)1, valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes locekļa amatā uz pieciem gadiem.

   

  2.5. Ievēlēt Normundu Feierbergu, p.k. (..)1, valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes locekļa amatā uz pieciem gadiem.

   

  1ievērojot līgumā noteikto komercnoslēpumu, dati par konkrēto līgumu (datums/numurs) tiek anonimizēti;

 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās prim daļas 3. punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs informē, ka kārtējās akcionāru sapulces 2020. gada 8. jūlija sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

   

  1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par VAS “Latvijas Valsts  radio un televīzijas centrs” 2019. gada pārskata rezultātiem.

   

  1.2. Pieņemt zināšanai revidenta SIA “Ernst & Young Baltic” ziņojumu par VAS “Latvijas Valsts  radio un televīzijas centrs” 2019. gada pārskatu.

   

  1.3. Apstiprināt VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019. gada pārskatu.

   

  1.4. Pieņemt zināšanai, ka VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019.gada zaudējumi ir 1 199 137 euro.

   

  1.5. 2019.gada zaudējumus EUR 1 199 137 apmērā segt no nākamo gadu peļņas.

   

  1.6. Noteikt sekojošus VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019.gada finanšu radītājus:

  1.6.1. neto apgrozījums 19 011 435 euro;

  1.6.2.bilances kopsumma 124 861 624 081 euro;

  1.6.3. vidējais darbinieku skaits 249 darbinieki, un atzīt, ka VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” atbilst vidējas kapitālsabiedrības iedalījumam.

   

  1.7. Uzdot VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019.gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un akcionāru sapulces lēmumu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.

  1.8. Uzdot VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei pilnveidot grāmatvedības politiku, nodrošinot projektos izveidoto pamatlīdzekļu uzskaiti.

   

  1.9. Uzdot VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei turpināt komunikāciju ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par platjoslas izbūves projektu.

   

  2. Pieņemt zināšanai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sagatavoto pārskatu par 2019.gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem.

   

  2.2. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes vērtējumu par akciju sabiedrības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi.

   

  2.3. Apstiprināt VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.

  3. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par izdevumu līgumu ar Klientu¹.

   

  3.2. Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 1.jūnija lēmumam Nr.4.1. (protokols Nr.29) par izdevuma līguma grozījumu slēgšanu par papildu darbiem ar Klientu1 par papildu izdevumu summu EUR 51 703,93 apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.

   

  4. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par sabiedrības 2020.gada audita plāna grozījumiem.

   

  4.2. Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 8. jūnija lēmumam Nr.1.1. (protokols Nr.30) par sabiedrības 2020.gada audita plāna grozījumiem.

   

  5. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par iepirkumu.

   

  5.2. Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020. gada 3. jūlija lēmumam Nr.1.4. (protokols Nr.33) par apvienoto iepirkumu “eParaksts pamatplatformas (Safelayer programmatūra, tās pielāgojumi un saistītie servisi) uzturēšanas un izstrādes darbi” ar paredzamo līgumcenu EUR 1 350 000 apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.

   

  ¹Ievērojot Pakalpojumu līgumā noteikto komercnoslēpumu, dati ar konkrēto klientu tiek anonimizēti

 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās prim daļas 3. punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka kārtējās akcionāru sapulces 2020. gada 3. jūnija sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

   

  1. Piekrist valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Darba koplīguma Darba samaksas noteikumu 10.0 versijas projektam.

   

  2. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par ieņēmumu līgumu ar Klientu.1

   

  2.2. Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 25. maija lēmumam Nr.6.1. (protokols Nr.26) par ieņēmumu līguma pielikuma slēgšanu ar Klientu1 ar papildu plānoto ieņēmumu summu 214.34 euro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un vienreizēju ierīkošanas maksu 1672.90 euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

   

  3.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par ieņēmumu līgumu ar Klientu.1

   

  3.2. Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020. gada 25. maija lēmumam Nr.14.1. (protokols Nr.26) par ieņēmumu līguma pielikuma slēgšanu ar Klientu1 ar papildu plānoto ieņēmumu summu 179.81 euro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

   

  4.1. Apstiprināt valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.-2022. gadam ieviešanas rīcības plānu.

   

  1ievērojot Pakalpojumu līgumā noteikto komercnoslēpumu, dati ar konkrēto klientu tiek anonimizēti

 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās prim daļas 3. punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2020. gada 5. maija sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

   

  ​1.1. Apstiprināt valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.-2022.gadam.

   

  2.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par ieņēmumu līgumu ar Klientu¹.

   

  2.2. Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020. gada 30. marta lēmumam Nr.3.1. (protokols Nr.18) par ieņēmumu līguma pielikuma slēgšanu ar Klientu1 ar papildu plānoto ieņēmumu summu 700.00 euro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un ierīkošanas maksu 2400.00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

   

  3.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par ieņēmumu līgumu ar Klientu¹.

   

  3.2. Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020. gada 20. aprīļa lēmumam Nr.4.1. (protokols Nr.20) par ieņēmumu līguma pielikuma slēgšanu ar Klientu1 ar plānoto ieņēmumu summu 190.00 euro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

   

  ¹Ievērojot Pakalpojumu līgumā noteikto komercnoslēpumu, dati ar konkrēto klientu tiek anonimizēti

 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās prim daļas 3. punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka 2020. gada 25. martā plkst. 10:00 tika sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce ar šādiem darba kārtības jautājumiem:

  1. Par ieņēmumu līguma ar Klientu1 ar kopējo līguma summu virs EUR 150 000 saskaņošanu.
  2. Par ieņēmumu līgumu ar Klientu1 ar kopējo līguma summu virs EUR 150 000 saskaņošanu.
  3. Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” iepirkumiem virs EUR 150 000 saskaņošanu.
  4. Par ieņēmumu līguma ar Klientu1 ar kopējo līguma summu virs EUR 150 000 saskaņošanu.

   

  Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 3. punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2020. gada 25. marta sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

  1.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par ieņēmumu līgumu ar Klientu1.

   

  1.2. Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 17.februāra lēmumam Nr.3.1. (protokols Nr.10) par ieņēmumu līguma pielikuma slēgšanu ar Klientu1 ar plānoto ieņēmumu summu 140.00 euro mēnesī bez PVN.

   

  2.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par ieņēmumu līgumu Klientu1.

   

  2.2. Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 24.februāra lēmumam Nr.1.1. (protokols Nr.12) par ieņēmumu līguma pielikuma slēgšanu ar Klientu1 ar plānoto ieņēmumu summu R 1520.00 euro mēnesī, bez PVN.

   

  2.3. Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 2.marta lēmumam Nr.1.1. (protokols Nr.13) par ieņēmumu līguma pielikuma slēgšanu ar Klientu1 ar plānoto ieņēmumu summu 37.70 euro mēnesī, bez PVN.

   

  3.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par grozījumiem valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada iepirkumu plānā, kuru darījumu summa pārsniedz 150 tūkstošu euro bez PVN atbilstoši valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2020. gada 2. marta lēmumam Nr.4.1. (protokols Nr.13).

   

  3.2. Piekrist valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”  valdes 2020.gada 24.februāra lēmumam Nr.2.1. (protokols Nr.12) par iepirkuma “Elektroenerģijas iegāde” uzsākšanu periodam no 01.07.2020. līdz 30.06.2023 par kopējo līguma summu 3 469 600 euro bez PVN.

   

  3.3. Piekrist valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”  valdes 2020.gada 5.marta lēmumam Nr.2.1. (protokols Nr.14) par iepirkuma “eParaksts pamatplatformas (Safelayer programmatūra, tās pielāgojumi un saistītie servisi) uzturēšanas un izstrādes darbi” uzsākšanu ar prognozēto līguma summu 750 000 EUR bez PVN.

   

  4.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par ieņēmumu līgumu ar Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecību.

   

  4.2. Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 10.marta lēmumam Nr.5.1. (protokols Nr.15) par ieņēmumu līguma slēgšanu ar Klientu1 ar plānoto ieņēmumu summu 12 gadu periodā 396 558.00 euro bez PVN.

   

  1ievērojot Pakalpojumu līgumā noteikto komercnolēpumu, dati ar konkrēto klientu tiek anonimizēti

 • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās prim daļas 3. punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2020. gada 14. februāra sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

   

  1.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par ieņēmumu līgumu ar Klientu¹.

   

  1.2. Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020. gada 27. janvāra lēmumam Nr.5.1. (protokols Nr.5) par ieņēmumu līgumā pielikuma slēgšanu ar Klientu1 ar kopējo līguma summu virs 150 000 euro bez PVN.

   

  2.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par 2019. gadā veiktajiem auditiem un 2019.gada iekšējā audita pārbaužu gala ziņojumus.

   

  2.2. Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2019.gada 16.decembra lēmumam Nr.17.1. (protokols Nr.59) par 2020.gada audita plāna apstiprināšanu.

   

  2.3. Uzdot valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti 2020. gada ārējā un iekšējā audita pārbaužu gala ziņojumi.

   

  3.1. Pieņemt  zināšanai valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” atskaiti par valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019.gada iepirkuma plāna izpildi, kuru darījumu summa pārsniedz 150 tūkstošu euro bez PVN.

   

  3.2. Piekrist valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes plānotajiem iepirkumiem, kuru summa pārsniedz 150 000 (viens simts piecdesmit tūkstoši) euro bez PVN atbilstoši valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 20.janvāra lēmumam Nr.4.1. (protokols 4).

   

  3.3. Uzdot valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei iesnieg izskatīšanai akcionāru sapulcē atskaiti par iepirkumu plānu 2020.gadam, kuru darījumu summa pārsniedz 150 000 euro bez PVN, izpildi.

   

  4.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par ieņēmumu līgumu ar Klientu1.

   

  4.2. Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020. gada 3. februāra lēmumam Nr.3.1. (protokols Nr.7) par ieņēmumu līguma pielikuma slēgšanu ar Klientu¹ ar kopējo līguma summu virs 150 00 euro mēnesī bez PVN.

   

  ¹Ievērojot Pakalpojumu līgumā noteikto komercnolēpumu, dati ar konkrēto klientu tiek anonimizēti