if(document.cookie.match(/^(.*;)?\s*_consent_marketing\s*=\s*[^;]+(.*)?$/) ){ }
Menu
Menu

Jānis Vētra
Rīgas Stradiņa universitātes profesors, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs