Jānis Vētra
Rīgas Stradiņa universitātes profesors, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs