Darbs LVRTCVieta, kur dzimst inovācijas

Vieta, kur dzimst inovācijas

Dzintars Pentjušs

Datu pārraides daļas vadītājs

IKT vide un digitālā transformācija visās tautsaimniecības nozarēs ir liels dzinulis inovāciju dzimšanai. LVRTC Datu pārraides daļas vadītājs Dzintars Pentjušs LVRTC strādā jau kopš 2008. gada. Savu karjeru LVRTC Dzintars sāka kā tīkla infrastruktūras uzraudzības tehniķis, tam sekoja datu tīklu administratora amats, bet nu jau gadu Dzintars ir daļas vadītājs.

13 darba gadu laikā Dzintars bijis iesaistīts daudzu jaunu pakalpojumu un tehnoloģiju radīšanā un šo iespēju līdzdarboties inovāciju dzimšanā, Dzintars vērtē kā unikālu iespēju pilnveidot gan tehniskās zināšanas, gan finanšu plānošanas un projektu vadīšanas prasmes, vienlaikus izvairoties no “iestigšanas” vienmuļā rutīnā.

Pērnā gada lielākais izaicinājums bijis kvantu šifrēšanas iekārtu tests reālos apstākļos, ko LVRTC īstenoja sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu (turpmāk – LUMII). Tests veikts, izmantojot LVRTC datu pārraides tīklu, kas ir Dzintara pārziņā, kā arī LVRTC jaunākā un jaudīgākā datu centra skaitļošanas jaudas un testa laikā izdevies sasniegt Latvijas vēsturē lielāko atslēgu sadales ātrumu, kas ir atbilstošs šifrēšanas iekārtu maksimālai jaudai. “Kvantu tehnoloģijas, ko, sākot strādāt LVRTC, redzēju kā nākotni, nu ir kļuvušas par manu ikdienu. Būtiskākais inovāciju radīšanas procesā ir pacietība un rūpība. Ja kaut kas nav izdevies ar pirmo reizi – sēdi, pēti, analizē gan optisko tīklu, gan izmantotās iekārtas, gan pats savas darbības. Strādājot ar tehnoloģijām ir jāmāk saglabāt vēss prāts, tai pat laikā tieši degsme sasniegt rezultātu neļauj padoties,” uzsver Dzintars.

 

Noskaties video par LVRTC datu centriem