Darbs LVRTCMērogi izaicina

Mērogi izaicina

Bruno Treiguts

Informācijas sistēmu daļas vadītāja vietnieks

Bruno Treiguts LVRTC sāka strādāt pirms nepilniem četriem gadiem. Viņa pārziņā ir eParaksta tehnoloģiskā platforma. Pēdējo trīs gadu laikā eParaksta lietošana ir dubultojusies, eParaksts tiek plaši izmantots visās tautsaimniecības nozarēs, uzņēmējdarbībā un valsts pārvaldē. Bruno pārziņā esošo tehnoloģisko platformu darbība, pieejamība un veiktspēja nosaka valstiska mēroga procesus un tas nozīmē arī lielu atbildību par savu darbu, spēju koncentrēties un plānot ilgtermiņā.

“Tas pozitīvais izaicinājums ir iespēja domāt plaši. Strādājot LVRTC mēs nekad nerunājam par maziem, lokāliem risinājumiem, izstrādēm un projektiem. Ja kāds no kolēģiem nāk klajā ar jaunu ideju, piedāvājumu vai problēmas risinājumu, tad ir skaidrs, ka pirmais kritērijs, kas šim priekšlikumam ir jāiztur, ir mērogi un atbilstība valsts informācijas un komunikāciju tehnoloģiju specifikai un prasībām. Pie tam, tā tas nav tikai ar manā pārziņā esošiem procesiem, bet gan ikvienu no deviņiem LVRTC biznesa virzieniem. Domāju, ka šis valstiskais mērogs arī ir tas, kas aizrauj jaunos speciālistus nākt strādāt tieši LVRTC,” uzsver Treiguts.