Darbs LVRTCIespēja izvēlēties sev interesantāko

Iespēja izvēlēties sev interesantāko

Sendijs Dzenītis

Datu pārraides daļas vadošais kiberaizsardzības risinājumu administrators

“Domāju, ka IT speciālistiem mūsdienās ir ļoti svarīgi, ka viņi var mainīt un pielāgot darba specifiku savām interesēm. Nelielā uzņēmumā tas visdrīzāk nozīmētu darba devēja maiņu, bet mana pieredze LVRTC rāda, ka uzņēmuma iekšienē iespējams gan augt, gan mainīt profesionālo ievirzi,” stāsta LVRTC vadošais kiberaizsardzības risinājumu administrators Sendijs Dzenītis. Darbu LVRTC viņš uzsāka 2018. gadā un četru gadu laikā sev kā visinteresantāko darbības jomu ir atklājis tieši izpēti un analīzi, kas nepieciešama jaunu risinājumu attīstībai.

LVRTC kiberaizsardzības pakalpojumus valsts sektoram nodrošina jau vairāk nekā sešus gadus. Kiberaizsardzība šobrīd ir salīdzinoši jauna, turklāt nemitīgi attīstībā esoša joma, tāpēc ik dienu savā darbā Sendijs apgūst ko jaunu. To pieprasa gan arvien pieaugošā klientu izpratne par drošības prasībām, gan arī ģeopolitiskā situācija, kas daudzām valstīm ir likusi pārvērtēt arī digitālās telpas drošības nosacījumus. “Tas paver milzīgu potenciālu profesionālajai izaugsmei, bet ikdienas darbs rada milzu gandarījumu, ka varu darīt tieši to, ko vēlos,” uzsver Dzenītis. Sendijs jau divus gadus strādā pilnībā attālināti un dzīvo savā dzimtajā pilsētā. Arī iespēju salāgot privāto un profesionālo dzīvi Sendijs vērtē kā būtisku priekšrocību darba devēja izvēlē.