Automatizētas robežu uzraudzības infrastruktūra

Projekta Nr. VRS/RPVP/2023/3

Projekta kopējās izmaksas
• Kopējais finansējums: 95 958 631 EUR
• Fonda finansējums: 71 968 974 EUR
• Valsts budžeta finansējums: 23 989 657 EUR
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta īstenošanas laiks
08.03.2023.- 30.11.2027.

Projekta partneri
• Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze, vadošā iestāde – LR Iekšlietu ministrija.
• Projekta sadarbības partneris: Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs “.

Saskaņā ar Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumu, Valsts robežsardze ir atbildīga par tehnoloģiskās infrastruktūras izbūvē un ieviešanā iesaistīto institūciju darbu operatīvu koordinēšanu.

Projekta vispārīgais mērķis

Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamā tehnoloģiskā risinājuma izbūve.

Tehnoloģiskā risinājuma izbūve ir kompleksa un sarežģīta informācijas un komunikāciju infrastruktūras izveide, kas sastāv no optisko šķiedru kabeļu tīklu infrastruktūras (tajā skaitā elektronisko sakaru tīkla kabeļu kanalizācijas), elektroapgādes tīkla infrastruktūras, videonovērošanas stabu infrastruktūras, datu pārraides tīkla infrastruktūras un perimetra uzraudzības tehnoloģisko līdzekļu (piemēram, videonovērošanas) infrastruktūras un citas saistītās infrastruktūras izbūves, kas nodrošinās spēju reālā laikā reaģēt uz tādiem draudiem kā hibrīdā karadarbība, organizētā noziedzība, nelikumīga migrācija un citiem draudiem atbilstoši normatīvajiem aktiem nacionālās drošības un robežapsardzības jomā, un tā ir neatņemama ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras sastāvdaļa.

Projekta darbības ietvaros Valsts robežsardze iegūs stiprinātu ar mūsdienīgiem tehnoloģiskajiem risinājumiem aprīkotu Latvijas  Republikas – Baltkrievijas Republikas sauszemes robežu aptuveni 173 km kopgarumā, kas pilnībā nodrošinās nepārtrauktu Latvijas Republika publikas ārējās sauszemes robežas apsardzību attiecīgajos posmos, minimizēs hibrīdās karadarbības apdraudējumu, kā arī nodrošinās spēju reālā laikā reaģēt uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu.

Lai organizētu tehnoloģiskā risinājuma izbūvi, tiks veikti ārējās robežas infrastruktūras izbūvei nepieciešamie iepirkumi un slēgti iepirkuma līgumi

Ieguvumi īstenojot projektu

Realizējot projektu paaugstināsies kontroles un reaģēšanas spējas uz situāciju pierobežā, tiks stiprināta kopēja likumpārkāpumu novēršanas, profilakses un atklāšanas kapacitāte, kā arī paaugstināsies vietējo iedzīvotāju drošība un dzīves kvalitāte. Projekts kopumā sniegs ieguldījumu ES drošības stratēģijas īstenošanā un aizsargās pamattiesības un Eiropas vērtības.

LVRTC  ārējās robežas stiprināšanai nodrošina:

  • elektroapgādes infrastruktūras izbūvi (tai skaitā elektroapgādes pieslēgumu ierīkošanu),
  • optisko kabeļu tīklu infrastruktūras (tai skaitā optisko kabeļu savienojumu) izveidi,
  • datu pārraides infrastruktūras ierīkošanu,
  • datu apstrādes iekārtu uzstādīšanu,
  • perimetra uzraudzības infrastruktūras ierīkošanu,
  • dažādu sensoru uzstādīšanu.

Tehnoloģiskās infrastruktūras risinājums ir inovatīvu rīku kopums, kuru izmantošanai tiek izstrādāta arī Perimetra uzraudzības programmatūra, kas balstīta uz mākslīgā intelekta datorredzes un sensoru savstarpēju mijiedarbību, un atspoguļos reālo situāciju par notikumiem valsts robežas joslā ar augstu ticamības un precizitātes pakāpi.

Risinājumā izmantotie algoritmi spēs atlasīt un informēt sistēmas lietotājus par notikumiem uz robežas, kuriem nepieciešama speciālistu uzmanība un rīcība.

Risinājums ļaus fokusēt Valsts robežsardzes cilvēkresursus tādiem uzdevumiem, kurus nav iespējams automatizēt, kā arī uzlabot atbildīgo iestāžu informācijas apmaiņu reālā laikā un  drošā vidē.

 

Informācija atjaunota: 05.07.2024.