Vadošais apraides infrastruktūras inženieris/-e

Ja Tu vēlies aktīvi līdzdarboties informācijas un komunikāciju tehnoloģiju projektos, uzturēt un attīstīt plašo LVRTC infrastruktūras klāstu un kopīgi veidot modernu Latviju, tad aicinām pievienoties mūsu komandai.

Mēs Tev uzticēsim:

 • nodrošināt apraides infrastruktūras attīstību atbilstoši pakalpojuma attīstības un uzņēmuma stratēģijai
 • sagatavot iepirkumu dokumentāciju un nodrošināt materiālu krājumus
 • plānot apraides infrastruktūras darbības kvalitātes un elektromagnētiskā lauka intensitātes aprēķinus un mērījumus
 • izstrādāt un uzturēt tehnisko dokumentāciju
 • realizēt klientu pasūtījumus atbilstošā kvalitātē un termiņā
 • nodrošināt frekvenču plānošanu un atļauju administrēšanu
 • uzturēt apraides infrastruktūras ekspluatācijas un uzturēšanas instrukcijas
 • veikt infrastruktūras bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbus

Mēs novērtēsim, ja Tev ir:

 • vismaz 3 gadu pieredze radioelektronikas inženiertehniskā vai telekomunikāciju jomā
 • zināšanas radio un televīzijas apraides principos, tehnoloģijās, raidītāju un antenu – fīderu sistēmu ekspluatācijā, elektronisko parametru mērīšanas metodikā
 • augstākā izglītība radiosakaru, IT vai citā līdzvērtīgā specialitātē
 • B elektrodrošības grupa
 • elektronisko sakaru pakalpojumu tehnoloģisko procesu un to norises, iekārtu uzbūves, darbības principu un ekspluatācijas noteikumu pārzināšana
 • latviešu valodas prasmes C līmeņa 1. pakāpē, labas angļu valodas zināšanas darbam ar tehniskajiem aprakstiem
 • prasme strādāt ar datoru laba lietotāja līmenī
 • spēja izstrādāt tehniskos risinājumus un vadīt projektus
 • gatavība doties komandējumos Latvijas teritorijā (B kategorijas autovadītāja apliecība)

Tu iegūsi:

 • stabilu atalgojumu no 2200 līdz 2400 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas
 • uz darba rezultātiem vērstu motivācijas sistēmu (līdz 15% no gada atalgojuma)
 • veselības apdrošināšanu un atbalstu nozīmīgos dzīves notikumos saskaņā ar Darba koplīgumu
 • atbildīgu un dinamisku darbu inovatīvos un valstiski nozīmīgos projektos
 • saliedētu un profesionālu kolektīvu
 • profesionālās attīstības un karjeras izaugsmes iespējas
 • darba vietu – Ērgļu ielā 14, Rīgā

Pieteikumus ar norādi “Vadošais apraides infrastruktūras inženieris” un CV lūdzam sūtīt “Iesūti CV” līdz 25.09.2022.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā un CV norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi nodrošināt šī atlases konkursa norisi; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā