ProjektiPerimetra uzraudzības projekts

Perimetra uzraudzības projekts

Latvijas sarkanbaltsarkana kontūra un Eiropas Savienības karogs. Teksts - Nacionālais attīstības plāns 2020. Eiropas Savienība. Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Ieguldījums tavā nākotnē.

ERAF PROJEKTS “Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē”

Projekta Nr.: 2.1.2.0/21/I/001

Projekta termiņš: 28.12.2021. – 27.12.2023.

Projekta finansējums: kopējais attiecināmais finansējums – 15 550 397 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 13 217 837 EUR apmērā un privātais finansējums 2 332 560 EUR apmērā.

Projekta statuss: tiek īstenots.

Projektu regulējošie Ministru kabineta noteikumi.

Projekta apraksts:

Projekts orientēts uz inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu Latvijas Republikas ārējas robežas kontrolē. Tas paredz ieviest vienotu tehnoloģisko risinājumu, izmantojot optisko sensoru, videonovērošanas kameru, ļoti augstas veiktspējas kapacitātes datu pārraides tīkla un datorprogrammas sistēmu, kas nodrošinās nepārtrauktu notikumu apzināšanu un robežkontroli tiešsaistē institūcijām, kas atbildīgas par valsts apdraudējumu novēršanu. Perspektīvā tiks nodrošināta iespēja izveidotajā arhitektūrā  integrēt vairākas institūciju sistēmas, kā arī lielākā apjomā veikt ar robežapsardzību saistīto datu uzkrāšanu, apstrādi, analīzi un koplietošanu.

Projekta mērķis:

Pilnveidot Latvijas Republikas ārējās robežas kontroli vismaz 65 km garumā, līdz 2023. gada 31. decembrim ieviešot tajā inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus, tādējādi nodrošinot spēju reālā laikā reaģēt uz tādiem draudiem kā hibrīdā karadarbība, organizētā noziedzība, nelikumīga imigrācija un citiem draudiem atbilstoši normatīvajiem aktiem nacionālās drošības un robežapsardzības jomā.

  • iznākuma rādītājs – Latvijas Republikas ārējās robežas garums, kurā ieviests vienotais inovatīvais tehnoloģiskais risinājums – vismaz 65 km;
  • rezultāta rādītājs – vismaz četras iestādes, kuru darba efektivitāti uzlabojis Latvijas Republikas ārējās robežas vienotais inovatīvais tehnoloģiskais risinājums.

Projekta rezultātu sasniegšanai ir paredzēts iesaistīt sadarbības partnerus – Iekšlietu ministriju un Aizsardzības ministriju.

Projekta ietvaros ir nepieciešams veikt šādas darbības:

1. Būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes

2. Inženiertīklu infrastruktūras izbūve un ierīkošana

2.1. Valsts robežas joslas aprīkošana ar perimetra uzraudzības risinājumu

2.2. Elektroapgādes kabeļu tīkla infrastruktūras izbūve

2.3. Būvuzraudzība

3. Operatīvo telpu aprīkošanas, kas saistītas ar tehnoloģiskā risinājuma izmantošanai nepieciešamo darbstaciju izveidi

4. Programmatūras izstrāde un uzstādīšana

4.1. Programmatūras izstrāde

4.2. Skaitļošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana

5. Informatīvie pasākumi un publicitāte