Pieslēdzies tiešsaistes semināram

11.jūnijā no plkst. 11.00-13.00

Skaties un uzzini:

  • kādas iespējas tavam uzņēmumam paver Platjoslas projekts
  • kāds atbalsta mehānisms paredzēts pēdējās jūdzes izbūvei
  • kādus pakalpojumus piedāvājam operatoriem

Plkst. 11.00 -11.50

  • Platjoslas tīkla iespējas  elektronisko sakaru operatoriem | Mārcis Dzenis, LVRTC Komercdepartamenta direktors
  • Atbalsts pēdējai jūdzei | Normunds Egle, LR Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors
  • Reģionālā operatora pieredzes stāsts | Aleksejs Gusarovs,  “BVB serviss” SIA  pārstāvis

Jautājumi un atbildes

Plkst. 12.00 -12.40

  • Datu centri mazajam un vidējam biznesam| Raimonds Kolnejs, LVRTC Datu centru daļas vadītājs
  • LVRTC torņi un masti – atvērti jūsu iekārtu izvietošanai | Reinis Uzulnieks, LVRTC Pārdošanas daļas klientu vadītājs

Jautājumi un atbildes

Kaspars Svirskis

Pārdošanas daļas vadītāja Kārlis Svirska portreta foto
Pārdošanas daļas vadītājs
Tālrunis: 26403736

Lai pieteiktos pasākumam, lūdzam aizpildīt pieteikumu. Divas dienas pirms semināra  saņemsiet saiti uz tiešsaistes pasākumu.  Ja vēlaties, lai seminārā tiktu iekļauti arī Jūsu jautājumi, lūdzam tos iesūtīt līdz ar pieteikumu!

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012. Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.