Menu
Menu

Korporatīvā ētika

Sniedzot savus pakalpojumus, LVRTC darbojas godprātīgi, ētiski un saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Šo principu ievērošanu LVRTC sagaida arī no saviem piegādātājiem un partneriem (turpmāk – Partneri).

Ievērojot korporatīvās ētikas normas, LVRTC rada labvēlīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu vidi saviem Partneriem. LVRTC ievēro cilvēktiesības, atbalsta veselīgus darba apstākļus un nepieļauj korupciju.

Mūsu mērķis ir nodrošināt kārtību, ilgtermiņa un veiksmīgu darbību, saskaņojot akcionāru, Uzņēmuma, darbinieku, klientu, darījumu partneru un sabiedrības intereses. Mēs vēlamies pieņemt darbā, attīstīt un saglabāt apdāvinātus un profesionālus darbiniekus, kā arī iemantot viņu lojalitāti. Mēs sazināmies ar dažādām ieinteresētajām pusēm ‒ klientiem, darījumu partneriem, konkurentiem, akcionāriem, valsts iestādēm, plašsaziņas līdzekļiem un kopienām, mēs esam atvērti sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem, kā arī citām ieinteresētajām pusēm. Mūsu attiecībām un komunikācijai ir jābūt caurredzamiem, nepārsniedzot noteikto konfidencialitātes līmeni.

Par korupciju aicinām ziņot KNAB: Bezmaksas diennakts uzticības tālrunis 8000 20 70