Par LVRTCFinansesZiedošanas un dāvināšanas nosacījumi

Ziedošanas un dāvināšanas nosacījumi

Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs ziedošanas (dāvināšanas) nosacījumi

Apstiprināti 06.08.2021.

1. Ziedošanas (dāvināšanas) nosacījumi:
1.1. LVRTC nepieņem ziedojumus (dāvinājumus).
1.2. LVRTC neplāno ziedojumu (dāvinājumu) veikšanu.
1.3. Ziedojumu (dāvinājumu) veikšana izņēmuma gadījumos var tikt veikta tikai gadījumā, ja izpildās visi ziedošanas (dāvināšanas) veikšanas norādītie nosacījumi:
1. Ziedojums (dāvinājums) var tikt veikts, balstoties uz LVRTC tēla un sociālās atbildības stratēģisko pozicionējumu.
2. LVRTC var veikt dāvināšanu (ziedošanu) tikai normatīvajos aktos noteiktajās jomās, tādās kā izglītība, zinātne, kultūra, māksla, sports, labdarība, veselība, sociālā palīdzība.
3. LVRTC darbības mērogs un vērtības nosaka, ka dāvināšanai (ziedošanai) jāizvēlas nacionāla mēroga projekti ar lielu sociālo ietekmi, kuri pauž sakrīt un atspoguļo LVRTC filozofiju atbalstošas vērtības un principus, tajā skaitā, vērtējot iespējamus dāvināšanas (ziedošanas) projektus, kā arī nav pretrunā ar tādām LVRTC raksturīgām vērtībām kā godīgumus un atklātību, ilgtspējību, sociālo atbildību
4. Vērtējot iespējamus dāvināšanas (ziedošanas) projektus, tie nevar būt pretrunā ar tādām LVRTC raksturīgām vērtībām kā godīgums un atklātība, ilgtspējība, sociālā atbildība.
5. LVRTC galvenās mērķauditorijas dāvināšanas (ziedošanas) kontekstā ir Latvijas sabiedrība (tās daļa), kā arī partneri.