if(document.cookie.match(/^(.*;)?\s*_consent_marketing\s*=\s*[^;]+(.*)?$/) ){ }
Menu
Menu

TV programmu pārskaņošana

Maksas virszemes TV skatītājiem Vidzemē būs jāveic kanālu pārskaņošana

Līdz ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada lēmumu par televīzijas 700 MHz frekvenču joslas pakāpenisku atbrīvošanu no 2022. gada, lai nodotu to mobilo operatoru rīcībā, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk – LVRTC) turpina televīzijas kanālu pārskaņošanu. Darbi ir ieplānoti otrdien, 30. novembrī Vidzemē – Valmieras, Cesvaines un Alūksnes TV raidītājos.

Kad un kur notiks darbi?

Skatītāju ērtībai darbi notiks nakts laikā – 30. novembrī no plkst. 1.00 līdz plkst. 6.00. Darbu veikšanas laikā Valmieras, Cesvaines un Alūksnes TV raidītājiem uz laiku tiks apturēta bezmaksas apraidē esošo TV programmu, kā arī daļa maksas apraidē esošo programmu pārraidīšana. No rīta iedzīvotājiem, kuri izmanto maksas virszemes televīzijas pakalpojumus, ir jāveic uztvērēju jeb dekoderu pārskaņošana uz jaunajām uztveramajām frekvencēm savos televizoros. Lai arī jaunākās paaudzes televizoros kanālu pārvietošana notiks automātiski, dekoderu pārskaņošana ieteicama visiem klientiem.

Bezmaksas apraides skatītājiem programmas atjaunosies automātiski. Gadījumā, ja tas nenotiek, lūdzam arī bezmaksas programmu skatītājus veikt kanālu pārskaņošanu savos uztvērējos.

Katra LVRTC raidītāja apraides zona ir aptuveni 50 km rādiusā ap torni, kurā tas uzstādīts, tomēr apraides lauku ietekmē arī reljefs, kā arī tuvumā esošie fiziskie šķēršļi, tāpēc var būt, ka iedzīvotāji uztver TV signālu ne tikai no tuvākā torņa, bet arī no tālāk esošā torņa.

 

Maksas virszemes TV skatītājiem Latgalē būs jāveic kanālu pārskaņošana

Līdz ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada lēmumu par televīzijas 700 MHz frekvenču joslas pakāpenisku atbrīvošanu no 2022. gada, lai nodotu to mobilo operatoru rīcībā, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs  (turpmāk – LVRTC) veiks  televīzijas kanālu pārskaņošanu. Pirmie darbi ir ieplānoti otrdien, 26. oktobrī Latgalē – Daugavpils, Rēzeknes un Viesītes TV raidītājos.

Kad un kur notiks darbi?

Skatītāju ērtībai darbi notiks nakts laikā – 26. oktobrī no plkst. 1.00 līdz plkst. 6.00. Darbu veikšanas laikā Daugavpils, Rēzeknes un Viesītes TV raidītājiem uz laiku tiks apturēta bezmaksas apraidē esošo TV programmu, kā arī daļa maksas apraidē esošo programmu pārraidīšana. No rīta iedzīvotājiem, kuri izmanto maksas virszemes televīzijaspakalpojumus, ir jāveic uztvērēju jeb dekoderu pārskaņošana uz jaunajām uztveramajām frekvencēm savos televizoros. Lai arī jaunākās paaudzes televizoros kanālu pārvietošana notiks automātiski, dekoderu pārskaņošana ieteicama visiem klientiem.

Bezmaksas apraides skatītājiem programmas atjaunosies automātiski. Gadījumā, ja tas nenotiek, lūdzam arī bezmaksas programmu skatītājus veikt kanālu pārskaņošanu savos uztvērējos.

Katra LVRTC raidītāja apraides zona ir aptuveni 50 km rādiusā ap torni, kurā tas uzstādīts, tomēr apraides lauku ietekmē arī reljefs, kā arī tuvumā esošie fiziskie šķēršļi, tāpēc var būt, ka iedzīvotāji uztver TV signālu ne tikai no tuvākā torņa, bet arī no tālāk esošā torņa. Piemēram, Viļakas iedzīvotāji var uztver TV signālu gan no Rēzeknes, gan Alūksnes tornī izvietotā raidītāja.

Kas jādara iedzīvotājiem?

  • Programmu pārskaņošana jāveic visiem virszemes TV skatītājiem - tiem, kuri izmanto maksas virszemes TV apraides pakalpojumus. Programmu atjaunošana neattiecas uz skatītājiem, kuri izmanto kabeļtelevīzijas, satelīttelevīzijas un Interaktīvās televīzijas pakalpojumus!
  • Lai pārskaņotu kanālus, jāveic TV programmu automātiskā meklēšana: (1) atrodiet dekodera (TV) satura rādītājā izvēlni «Programmu meklēšana» (2) Izvēlieties automātisko meklēšanu sadaļā «Meklēšanas režīms» (3) Spiediet OK izvēlnē «Sākt meklēšanu»
    Detalizēta instrukcija virszemes televīzijas manuālai kanālu meklēšanai un signāla pārbaudei

    Video instrukcija virszemes televīzijas automātiskai kanālu meklēšanai
  • Ja programmu pārskaņošana netiks veikta, virszemes maksas TV apraides skatītājiem nebūs redzamas visas TV programmas
  • Lai mazinātu neērtības iedzīvotājiem, TV programmu pārskaņošanu LVRTC veiks naktī no 25. uz 26. oktobri. Darbi ilgs vairākas stundas un iedzīvotāji tiek aicināti veikt programmu pārregulēšanu 26. oktobrī pēc plkst. 6.00 no rīta.
  • Uztverošā TV antena, ko izmanto virszemes TV apraides skatītāji, nav jāregulē.
  • Automātiskās kanālu meklēšanas pamācību var atrast dekodera vai televizora lietošanas instrukcijā. Katram televizora modelim un zīmolam tā var nedaudz atšķirties.

Kontakti

Tālrunis konsultācijām: 67108787

Par korupciju aicinām ziņot KNAB: Bezmaksas diennakts uzticības tālrunis 8000 20 70