if(document.cookie.match(/^(.*;)?\s*_consent_marketing\s*=\s*[^;]+(.*)?$/) ){ }
Menu
Menu

Jauna TV programma

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir pieņēmusi lēmumu par SIA 4.vara nodrošinātās programmas izplatīšanu bezmaksas apraidē sākot no 1.aprīļa.

Kas jādara iedzīvotājiem?

 • Programmu pārskaņošana jāveic visiem virszemes TV skatītājiem - gan tiem, kuri skatās tikai bezmaksas apraidē esošās programmas, gan tiem, kuri izmanto maksas virszemes TV apraides pakalpojumus, jo arī šiem skatītājiem ir pieejamas visas bezmaksas programmas. Programmu atjaunošana neattiecas uz skatītājiem, kuri izmanto kabeļtelevīzijas, satelīttelevīzijas un Interaktīvās televīzijas pakalpojumus!
 • Lai pārskaņotu kanālus, jāveic TV programmu automātiskā meklēšana: (1) atrodiet dekodera (TV) satura rādītājā izvēlni «Programmu meklēšana» (2) Izvēlieties automātisko meklēšanu sadaļā «Meklēšanas režīms» (3) Spiediet OK izvēlnē «Sākt meklēšanu»
  Detalizēta instrukcija virszemes televīzijas manuālai kanālu meklēšanai un signāla pārbaudei

  Video instrukcija virszemes televīzijas automātiskai kanālu meklēšanai
 • Ja programmu pārskaņošana netiks veikta, skatītājiem nebūs redzama ne jaunā TV programma, ne arī citas bezmaksas apraidē esošās programmas.
 • Lai mazinātu neērtības iedzīvotājiem, programmas iekļaušanu apraides tīklā LVRTC veiks naktī no 31.marta uz 1.aprīli. Darbi ilgs vairākas stundas un iedzīvotāji tiek aicināti veikt programmu pārregulēšanu 1.aprīlī pēc plkst. 6.00 no rīta.
 • Lai pievienotu jaunu programmu apraides tīklam, LVRTC veiks tehniskas izmaiņas apraides tīklā. Pēc šīm izmaiņām vairs nebūs iespējams uztvert programmas pēc iepriekšējiem parametriem, kas uzstādīti televizorā un iedzīvotāji neredzēs bezmaksas apraidē esošās programmas (ne līdzšinējās, ne jauno programmu). Lai redzētu jauno un pārējās TV programmas, jāveic programmu pārskaņošana.
 • Uztverošā TV antena, ko izmanto virszemes TV apraides skatītāji, nav jāregulē.
 • Automātiskās kanālu meklēšanas pamācību var atrast dekodera vai televizora lietošanas instrukcijā. Katram televizora modelim un zīmolam tā var nedaudz atšķirties.

Kontakti

Tālrunis konsultācijām: 67108787

Par korupciju aicinām ziņot KNAB: Bezmaksas diennakts uzticības tālrunis 8000 20 70