Navigācija starp Nacionālās kiberdrošības likumu un NIS2 direktīvu

Lūdzam sniegt vērtējumu par semināra saturu!

Pasākuma programma

9.30 – 10.00NIS2 direktīva. Kā tā mainīs organizāciju ikdienu? / Edgars Kiukucāns / Aizsardzības ministrijas Kiberdrošības politikas departamenta direktors
10.00 – 10.20Nacionālās elektroniskās identifikācijas rīki drošai saziņai un darījumu kārtošanai / Kārlis Siliņš / LVRTC Biznesa attīstības daļas vadītājs
10.20- 10.40eZīmogs – automatizācija un procesu efektivitāte / Vita Apse / LVRTC ePakalpojumu daļas Klientu vadītāja
Kafijas pauze
11.00- 11.20Organizācijas kiberaizsardzība – lai individālas kļūdas negāž aizsardzības mūrus / Artūrs Filatovs / LVRTC Kiberaizsardzības biznesa virziena vadītājs
11.20- 11.50Datu drošība sākas no atbilstošas datu glabāšanas – LVRTC datu centri un mākoņpakalpojumi / Jānis Delviņš / LVRTC Datu centru biznesa virziena vadītājs
11.50-12.20Preventīvā “pikškerpote” un kiberhigiēnas nepieciešamība / Edgars Brūvelis / LVRTC Klientu vadītājs
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti pasākuma organizēšanas nolūkā, tajā skaitā, lai nodrošinātu Jūsu dalību pasākumā, saņemtu atgriezenisko saiti un sazinātos saistībā ar turpmākām aktivitātēm pēc pasākumā un netiks glabāts ilgāk kā nepieciešams mērķa sasniegšanai (glabāšanas ilgums 60 dienas);  2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC privātuma politikā.
Informējam, ka pasākuma laikā var tikt fotografēts un filmēts. Pasākuma laikā uzņemtie video un fotoattēli var tikt izmantoti VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” publicitātes vajadzībām (t.sk. var tikt publicēti plašsaziņas līdzekļos), lai izglītotu sabiedrību par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem un veicinātu uzņēmuma atpazīstamību.