Menu
Menu

Kibernakts dienas vidū pieteikšanās

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti pasākuma organizēšanas nolūkā, tajā skaitā, lai nodrošinātu Jūsu dalību pasākumā, saņemtu atgriezenisko saiti un sazinātos saistībā ar turpmākām aktivitātēm pēc pasākumā;  2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012.
Par korupciju aicinām ziņot KNAB: Bezmaksas diennakts uzticības tālrunis 8000 20 70